Chỉ đạo - điều hành

THÔNG BÁO: Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Hoài Đức
Ngày đăng 24/04/2021 | 15:40  | View count: 558

UBND huyện đăng tải Thông báo số 346/TB-UBND ngày 23/4/2021 của UBND huyện về việc thông báo công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Hoài Đức. Theo đó, Hồ sơ công bối công khai bao gồm:

+ Quyết định số 1420/QĐ-UBND ngày 25/3/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Hoài Đức.

+ Tóm tắt báo cáo thuyết minh tổng hợp.

+ Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Hoài Đức.

UBND huyện trân trọng công bố, thông báo để các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện được biết./.

THÔNG BÁO 346-2021

QUYẾT ĐỊNH 1420-2021

BẢN ĐỒ KẾ HOẠCH SDĐ

 

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh