Chỉ đạo - điều hành

QUYẾT ĐỊNH: Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023
Ngày đăng 01/02/2024 | 09:59  | View count: 47

UBND huyện đăng tải Quyết định số 361/QĐ-UBND ngày 30/01/2024 về việc Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 để các cơ quan, đơn vị được biết. Trân trọng thông báo./. (Xem chi tiết Quyết định )

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh