Chỉ đạo - điều hành

Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về Định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến" trên địa bàn huyện Hoài Đức năm 2023
Ngày đăng 28/07/2023 | 10:50  | View count: 68

UBND huyện đăng tải các văn bản về triển khai Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về Định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến" trên địa bàn huyện Hoài Đức năm 2023 để các phòng, ban, ngành, đoàn thể và UBND các xã, thị trấn khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại cơ quan và nhân dân trên địa bàn huyện biết và hưởng ứng tham gia cuộc thi.

Theo đó, UBND huyện đăng tải các văn bản như sau:

1. Kế hoạch số 152/KH-UBND ngày 14/4/2023 của UBND huyện về tổ chức Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về Định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến" trên địa bàn huyện Hoài Đức năm 2023. (xem chi tiết)

2. Quyết định số 01/QĐ-BTC ngày 28/7/2023 của Ban tổ chức Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về Định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến" huyện Hoài Đức về việc ban hành thể lệ Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về Định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến" trên địa bàn huyện Hoài Đức năm 2023. (xem chi tiết)

3. Quyết định số 02/QĐ-BTC ngày 24/7/2023 của Ban tổ chức Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về Định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến" thành phố Hà Nội về việc ban hành Bộ câu hỏi Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về Định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến" trên địa bàn Thành phố. (xem chi tiết)

4. Công văn số 02/BTC ngày 28/7/2023 của Ban tổ chức Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về Định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến" huyện Hoài Đức về việc phát động, triển khai Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về Định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến" trên địa bàn huyện Hoài Đức. (xem chi tiết)

Trân trọng thông báo./.

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh