tuyển dụng

THÔNG BÁO: KẾT QUẢ ĐIỂM THI TRÌNH BÀY ĐỀ ÁN KỲ THI TUYỂN CHỨC DANH LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ THUỘC UBND HUYỆN HOÀI ĐỨC KỲ 2023

Ngày đăng 17/07/2024 | 05:57 PM  | View count: 70
UBND huyện đăng tải Thông báo số 21/TB-HĐTT ngày 17/7/2024 của Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý kỳ 2023 huyện Hoài Đức về việc thông...

THÔNG BÁO: Triệu tập ứng viên tham gia phần thì trình bày Đề án thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc UBND huyện Hoài Đức kỳ 2023

Ngày đăng 10/07/2024 | 07:00 PM  | View count: 131
UBND huyện đăng tải Thông báo số 19/TB-HĐTT ngày 10/7/2024 của Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý kỳ 2023 huyện Hoài Đức về...

THÔNG BÁO: Về việc nộp Đề án tổ chức phần thi trình bày đề án kỳ thi thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc UBND huyện Hoài Đức kỳ 2023

Ngày đăng 03/07/2024 | 02:50 PM  | View count: 168
UBND huyện đăng tải Thông báo số 15/TB-HĐTT ngày 03/7/2024 của Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý kỳ 2023 huyện Hoài Đức về việc nộp...

THÔNG BÁO: KẾT QUẢ ĐIỂM BÀI THI VIẾT KỲ THI TUYỂN CHỨC DANH LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ THUỘC UBND HUYỆN HOÀI ĐỨC KỲ 2023

Ngày đăng 26/06/2024 | 09:00 AM  | View count: 211
UBND huyện đăng tải Thông báo số 12/TB-HĐTT ngày 25/6/2024 của Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý kỳ 2023 huyện Hoài Đức về kết quả điểm...

UBND huyện khai mạc thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc UBND huyện Hoài Đức kỳ 2023

Ngày đăng 21/06/2024 | 04:30 AM  | View count: 90
Sáng 21/6, UBND huyện khai mạc kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc UBND huyện Hoài Đức kỳ 2023. Đại biểu dự Khai mạc kỳ thi Dự và...

THÔNG BÁO: Triệu tập ứng viên tham dự phần thi viết kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc UBND huyện Hoài Đức 2023

Ngày đăng 17/06/2024 | 05:40 PM  | View count: 146
UBND huyện đăng tải Thông báo 06/TB-HĐTT ngày 17/6/2024 của Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý kỳ 2023 huyện Hoài Đức về việc Triệu...

THÔNG BÁO: Danh mục tài liệu ôn tập phần thi viết, mẫu Đề cương - thang điểm chi tiết của Đề án thi tuyến chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc UBND huyện Hoài Đức kỳ 2023

Ngày đăng 11/06/2024 | 06:23 PM  | View count: 175
UBND huyện đăng tải Quyết định số 04/QĐ-HĐTT ngày 11/6/2024 của Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý kỳ 2023 huyện Hoài Đức về việc công...

THÔNG BÁO: Danh sách ứng viên dự thi chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc UBND huyện Hoài Đức kỳ 2023

Ngày đăng 08/06/2024 | 11:00 AM  | View count: 302
UBND huyện đăng tải Thông báo số 804/TB-UBND ngày 08/6/2024 về Danh sách ứng viên dự thi chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc UBND huyện...

THÔNG BÁO: Tiếp nhận hồ sơ đăng ký bổ sung kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc UBND huyện Hoài Đức năm 2023

Ngày đăng 07/05/2024 | 05:03 PM  | View count: 141
UBND huyện đăng tải Thông báo số 696/TB-UBND ngày 07/5/2024 của UBND huyện về việc Tiếp nhận hồ sơ đăng ký bổ sung kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản...

THÔNG BÁO: Dừng thi tuyển 04 chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc UBND huyện Hoài Đức kỳ thi tuyển năm 2023

Ngày đăng 07/05/2024 | 04:53 PM  | View count: 127
UBND huyện đăng tải Thông báo số 695/TB-UBND ngày 07/5/2024 của UBND huyện về việc Dừng thi tuyển 04 chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc UBND huyện...

QUYẾT ĐỊNH: Điều chỉnh một số nội dung Kế hoạch số 316/KH-UBND ngày 24/11/2023 của UBND huyện Hoài Đức

Ngày đăng 07/05/2024 | 04:44 PM  | View count: 96
UBND huyện đăng tải Quyết định số 1833/QĐ-UBND ngày 06/5/2024 của UBND huyện về Điều chỉnh một số nội dung Kế hoạch số 316/KH-UBND ngày 24/11/2023 của UBND huyện Hoài Đức về...

THÔNG BÁO: Điều chỉnh thời gian tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc UBND huyện Hoài Đức năm 2023

Ngày đăng 29/12/2023 | 05:30 PM  | View count: 321
UBND huyện đăng tải Thông báo số 3967/TB-UBND ngày 29/12/2023 của UBND huyện về việc Điều chỉnh thời gian tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý...

THÔNG BÁO: Kết quả trúng tuyển bổ sung viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Hoài Đức năm 2023

Ngày đăng 27/12/2023 | 03:00 AM  | View count: 238
UBND huyện đăng tải Quyết định số 14281/QĐ-UBND ngày 27/12/2023 và Thông báo số 3962/TB-UBND ngày 27/12/2023 về việc công nhận Kết quả ...

THÔNG BÁO: Kết quả trúng tuyển công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã thuộc huyện Hoài Đức năm 2023

Ngày đăng 30/11/2023 | 12:08 PM  | View count: 92
UBND huyện đăng tải Quyết định số 13485/QĐ-UBND ngày 24/11/2023 về việc công nhận kết quả tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã thuộc huyện...

THÔNG BÁO: Thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại UBND huyện Hoài Đức - Đợt 1 năm 2023

Ngày đăng 25/11/2023 | 09:01 PM  | View count: 752
Căn cứ Kế hoạch số 316/KH-UBND ngày 24/11/2023 của UBND huyện về việc thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại UBND huyện Hoài Đức. UBND huyện thông...

THÔNG BÁO: Kết quả trúng tuyển viên chức vào làm việc tại Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Hoài Đức năm 2023.

Ngày đăng 21/11/2023 | 03:30 AM  | View count: 311
UBND huyện đăng tải Thông báo số 08/TB-HĐTDVC ngày 20/11/2023 của Hội đồng tuyển dụng viên chức Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Hoài Đức về việc ...

THÔNG BÁO: Kết quả điểm vòng 2 (phỏng vấn) kỳ tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã huyện Hoài Đức năm 2023

Ngày đăng 21/11/2023 | 03:00 AM  | View count: 47
UBND huyện đăng tải Thông báo số 16/TB-HĐTD ngày 21/11/2023 của Hội đồng tuyển dụng công chức  CHT Quận sự cấp xã năm 2023 huyện Hoài Đức về việc...

THÔNG BÁO: Đính chính thông tin Kết quả điểm phỏng vấn vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Hoài Đức năm 2023.

Ngày đăng 18/11/2023 | 03:00 AM  | View count: 100
UBND huyện đăng tải Thông báo số 07/TB-HĐTDVC ngày 18/11/2023 của Hội đồng tuyển dụng viên chức an Quản lý dự án ĐTXD huyện Hoài Đức về việc...

THÔNG BÁO: Kết quả điểm phỏng vấn vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Hoài Đức năm 2023

Ngày đăng 14/11/2023 | 04:44 PM  | View count: 331
UBND huyện đăng tải Thông báo số 06/TB-HĐTDVC ngày 14/11/2023 của Hội đồng tuyển dụng viên chức Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Hoài Đức về việc...

Khai mạc kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Hoài Đức năm 2023

Ngày đăng 10/11/2023 | 04:59 PM  | View count: 77
Chiều 10/11, lễ khai mạc kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hoài Đức năm 2023 đã diễn ra tại Trung...

Quyết định phê duyệt danh sách và thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện được tham dự vòng 2(phỏng vấn) kỳ tuyển dụng công chức CHT Quân sự cấp xã huyện Hoài Đức năm 2023

Ngày đăng 08/11/2023 | 02:30 AM  | View count: 61
UBND huyện đăng tải Quyết định số 13145/QĐ-UBND ngày 08/11/2023 về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2(phỏng vấn) kỳ tuyển dụng...

THÔNG BÁO: Danh mục tài liệu ôn tập kỳ tuyển dụng công chức CHT Quân sự cấp xã huyện Hoài Đức năm 2023

Ngày đăng 07/11/2023 | 03:00 AM  | View count: 37
UBND huyện đăng tải Quyết định số 06/QĐ-HĐTD ngày 07/11/2023 của Hội đồng tuyển dụng công chức CHT Quân sự cấp xã huyện Hoài Đức về việc phê duyệt Danh...

THÔNG BÁO: Danh sách người đăng ký dự tuyển; Thời gian, địa điểm nộp phí dự tuyển kỳ tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã huyện Hoài Đức năm 2023

Ngày đăng 03/11/2023 | 09:30 AM  | View count: 72
UBND huyện đăng tải Thông báo số 05/TB-HĐTD ngày 03/11/2023 của Hội đồng tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã năm 2023 về thông...

THÔNG BÁO: Triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2; Thời gian, địa điểm nộp phí dự tuyển kỳ tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Ban QLDA ĐTXD huyện Hoài Đức năm 2023

Ngày đăng 02/11/2023 | 02:30 AM  | View count: 244
UBND huyện đăng tải Thông báo số 04/TB-HĐTDVC của Hội đồng Tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Ban QLDA ĐTXD huyện Hoài Đức năm 2023 về việc Triệu tập...

THÔNG BÁO: Kết quả xét hồ sơ vòng 1 và danh mục tài liệu ôn tập kỳ tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Hoài Đức năm 2023

Ngày đăng 31/10/2023 | 01:50 PM  | View count: 272
UBND huyện Hoài Đức đăng tải  Kết quả xét hồ sơ vòng 1 và danh mục tài liệu ôn tập kỳ tuyển dụng viên chức vào làm việc tại...

THÔNG BÁO: Tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã thuộc huyện Hoài Đức năm 2023

Ngày đăng 02/10/2023 | 07:50 AM  | View count: 240
Căn cứ Quyết định 12263/QĐ-UBND ngày 26/9/2023 của UBND huyện Hoài Đức về việc Phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức Chỉ...

THÔNG BÁO: Chỉ tiêu tuyển dụng, điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển và thời gian, địa điểm tiếp nhận phiếu dự tuyển viên chức làm việc tại Ban QLDA ĐTXD huyện Hoài Đức

Ngày đăng 18/09/2023 | 10:05 AM  | View count: 1159
UBND huyện đăng tải Quyết định số 1310/QĐ-BQL ngày 11/9/2023 của Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch...

THÔNG BÁO: Công nhận kết quả trúng tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Hoài Đức năm 2023

Ngày đăng 22/08/2023 | 02:18 PM  | View count: 2409
Căn cứ Quyết định số 11479/QĐ-UBND ngày 18/8/2023 của UBND huyện Hoài Đức về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự...

THÔNG BÁO: Kết quả điểm thi phỏng vấn môn nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2) kỳ tuyển dụng viên chức huyện Hoài Đức năm 2023

Ngày đăng 15/08/2023 | 10:48 AM  | View count: 4531
UBND huyện đăng tải Thông báo số 20/TB-HĐTD ngày 14/8/2023 của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2023 huyện Hoài Đức về thông báo Kết quả điểm thi...

Khai mạc Kỳ tuyển dụng viên chức huyện Hoài Đức năm 2023 (Vòng 2)

Ngày đăng 11/08/2023 | 08:39 AM  | View count: 1535
Chiều 10/8, UBND huyện – Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2023 huyện Hoài Đức (Hội đồng tuyển dụng) tổ chức khai mạc Kỳ tuyển dụng viên chức huyện Hoài Đức...

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh