tuyển dụng

THÔNG BÁO: Tiếp nhận Phiếu đăng ký thi tuyển công chức năm 2020

Ngày đăng 18/09/2020 | 09:53 AM  | View count: 165
UBND huyện Hoài Đức đăng tải Thông báo số 2663/TB-SNV ngày 17/9/2020 của Sở Nội vụ Hà Nội về việc thông báo Tiếp nhận Phiếu đăng ký thi...

THÔNG BÁO: Quyết định phê duyệt chỉ tiêu và Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2020

Ngày đăng 12/09/2020 | 09:46 AM  | View count: 83
UBND huyện Hoài Đức đăng tải Quyết định số 4064/QĐ-UBND ngày 11/9/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu và Kế hoạch tuyển...