tuyển dụng

Khai mạc phần thi trình bày Đề án – Kỳ thi tuyển chức danh Hiệu trưởng trường THCS Đức Thượng

Ngày đăng 22/09/2022 | 09:00 AM  | View count: 112
Sáng 22/9, UBND huyện – Hội đồng thi tuyển chức danh Hiệu trưởng trường THCS Đức Thượng tổ chức khai mạc phần thi trình bày Đề án tại kỳ thi tuyển chức danh...

THÔNG BÁO: Điều chỉnh thời gian phần thi trình bày Đề án kỳ thi tuyển chức danh Hiệu trưởng trường THCS Đức Thượng, huyện Hoài Đức

Ngày đăng 19/09/2022 | 04:50 PM  | View count: 50
UBND huyện đăng tải Thông báo số 16/TB-HĐTT ngày 16/9/2022 của Hội đồng thi tuyển huyện về việc điều chỉnh thời gian triệu tập ứng viên tham dự phần thi trình...

THÔNG BÁO: Về việc nộp Đề án tổ chức phần thi trình bày đề án kỳ thi thi tuyển chức danh Hiệu trưởng trường THCS Đức Thượng huyện Hoài Đức năm 2022

Ngày đăng 08/09/2022 | 07:30 AM  | View count: 61
UBND huyện đăng tải Thông báo số 14/TB-HĐTT ngày 07/9/2022 của Hội đồng thi tuyển chức danh Hiệu trưởng trường THCS Đức Thượng về việc nộp Đề án tổ chức phần thi...

QUYẾT ĐINH: Công bố mẫu đề cương đề án và hướng dẫn thể thức trình bày đề án áp dụng trong phần thi trình bày đề án kỳ thi tuyển chức danh Hiệu trưởng trường THCS Đức Thượng huyện Hoài Đức

Ngày đăng 31/08/2022 | 07:00 PM  | View count: 146
UBND huyện đăng tải Quyết định số 12/QĐ-HĐTT ngày 31/8/2022 của Hội đồng thi tuyển chức danh Hiệu trưởng trường THCS Đức Thượng về việc Công bố mẫu đề cương đề...

THÔNG BÁO: Kết quả bài thi viết kỳ thi tuyển chức danh Hiệu trưởng trường THCS Đức Thượng huyện Hoài Đức năm 2022

Ngày đăng 30/08/2022 | 02:39 PM  | View count: 178
UBND huyện đăng tải Thông báo số 11/TB-HĐTT ngày 30/8/2022 của Hội đồng thi tuyển Hiệu trưởng trường THCS Đức Thượng huyện Hoài Đức về việc thông báo...

THÔNG BÁO: Danh sách thí sinh đủ và không đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự kỳ thi tuyển công chức năm 2022

Ngày đăng 25/08/2022 | 02:11 PM  | View count: 293
UBND huyện đăng tải Thông báo số 2488/TB-HĐTT ngày 24/8/2022 của Hội đồng thi tuyển công chức năm 2022-UBND thành phố Hà Nội về thông báo ...

THÔNG BÁO: Lịch thi tuyển công chức năm 2022

Ngày đăng 23/08/2022 | 02:00 PM  | View count: 266
UBND huyện Hoài Đức đăng tải Thông báo số 2468/TB-HĐTT ngày 22/8/2022 của Hội đồng thi tuyển công chức năm 2022 - UBND thành phố Hà Nội về việc ...

THÔNG BÁO: Triệu tập ứng viên tham dự vòng thi viết kỳ thi tuyển chức danh Hiệu trưởng trường THCS Đức Thượng, huyện Hoài Đức

Ngày đăng 22/08/2022 | 04:00 PM  | View count: 67
UBND huyện đăng tải Thông báo số 05/TB-HĐTT ngày 22/8/2022 của Hội đồng thi tuyển Hiệu trưởng trường THCS Đức Thượng về việc Triệu tập ứng viên tham dự vòng...

THÔNG BÁO: Nội dung ôn tập phần thi viết kỳ thi tuyển chức danh Hiệu trưởng trường THCS Đức Thượng, huyện Hoài Đức

Ngày đăng 15/08/2022 | 02:30 PM  | View count: 82
UBND huyện đăng tải Quyết định số 02/QĐ-HĐTT ngày 15/8/2022 của Hội đồng thi tuyển Hiệu trưởng trường THCS Đức Thượng về việc công bố nội dung ôn tập phần thi viết kỳ thi...

THÔNG BÁO: Danh sách ứng viên dự thi chức danh Hiệu trưởng Trường THCS Đức Thượng huyện Hoài Đức

Ngày đăng 10/08/2022 | 08:30 AM  | View count: 231
Căn cứ Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 14/3/2022 của UBND huyện về việc thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại UBND huyện Hoài Đức năm 2022. UBND...

THÔNG BÁO: Kiểm tra, đính chính dữ liệu đăng ký thi tuyển công chức năm 2022

Ngày đăng 09/08/2022 | 05:33 PM  | View count: 243
UBND huyện Hoài Đức đăng tải Thông báo số 2290/TB-SNV ngày 09/8/2022 của Sở Nội vụ Hà Nội về việc Kiểm tra, đính chính dữ liệu đăng ký...

THÔNG BÁO: Thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý huyện Hoài Đức đợt 2 năm 2022

Ngày đăng 14/07/2022 | 02:11 PM  | View count: 326
Căn cứ Quyết định số 219/QĐ-UBND ngày 14/01/2022 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Đề án thí điểm thi tuyển chức danh trưởng phòng,...

THÔNG BÁO: Điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2022

Ngày đăng 02/07/2022 | 05:16 AM  | View count: 294
UBND huyện Hoài Đức đăng tải thông báo số 1861/TB-SNV ngày 30/6/2021 của Sở Nội vụ Hà Nội về việc Điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công...

THÔNG BÁO: Quyết định phê duyệt chỉ tiêu và Kế hoạch xét tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2022

Ngày đăng 01/07/2022 | 01:40 PM  | View count: 358
UBND huyện đăng tải Quyết định số 1695/QĐ-UBND ngày 19/5/2022 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu và Kế hoạch xét tuyển...

THÔNG BÁO: kế hoạch thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2022

Ngày đăng 18/05/2022 | 03:39 PM  | View count: 871
UBND huyện Hoài Đức đăng tải Quyết định số 1649/QĐ-UBND ngày 16/5/2022 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu và kế hoạch thi tuyển...

THÔNG BÁO: Nộp Đề án phần thi trình bày đề án kỳ thi tuyển chức danh Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hoài Đức năm 2022

Ngày đăng 10/05/2022 | 08:30 AM  | View count: 205
UBND huyện đăng tải Thông báo số 16/TB-HĐTT ngày 09/5/2022 của Hội đồng thi tuyển chức danh Trưởng phòng Văn hóa và thông tin về việc nộpj Đề...

QUYẾT ĐỊNH: Công bố mẫu đề cương Đề án trong phần thi trình bày Đề án kỳ thi tuyển chức danh Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hoài Đức

Ngày đăng 06/05/2022 | 09:06 AM  | View count: 197
UBND huyện đăng tải Quyết định số 15/QĐ-HĐTT ngày 05/5/2022 của Hội đồng thi tuyển chức danh Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin về việc Công bố mẫu đề...

THÔNG BÁO: Kết quả bài thi viết kỳ thi tuyển chức danh Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hoài Đức năm 2022

Ngày đăng 29/04/2022 | 04:39 PM  | View count: 256
UBND huyện đăng tải Thông báo số 12/TB-HĐTT ngày 29/4/2022 của Hội đồng thi tuyển chức danh Trưởng phòng VH&TT huyện về thông báo Kết quả bài...

THÔNG BÁO: Về việc triệu tập các ứng viên tham dự kỳ thi viết kỳ thi tuyển chức danh Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hoài Đức

Ngày đăng 21/04/2022 | 05:00 PM  | View count: 201
Căn cứ Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 14/3/2022 của UBND huyện Hoài Đức về việc thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại UBND huyện Hoài Đức...

THÔNG BÁO: Danh mục tài liệu ôn tập phần thi viết Kỳ thi tuyển chức danh trưởng phòng văn hóa và Thông tin huyện Hoài Đức

Ngày đăng 19/04/2022 | 04:37 PM  | View count: 314
Căn cứ kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 14/3/2022 của UBND huyện Hoài Đức về việc thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý tại UBND huyện Hoài Đức năm...

THÔNG BÁO: Danh sách ứng viên dự thi chức danh Trưởng phòng Văn hóa và thông tin huyện Hoài Đức

Ngày đăng 08/04/2022 | 03:59 AM  | View count: 200
Căn cứ Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 14/3/2022 của UBND huyện Hoài Đức về việc thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại UBND huyện Hoài Đức...

THÔNG BÁO: thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý tại UBND huyện Hoài Đức đợt 1 năm 2022

Ngày đăng 14/03/2022 | 04:31 AM  | View count: 282
Thực hiện Quyết định số 219/QĐ-UBND ngày 14/01/2022 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt đề án thí điểm thi tuyển chức danh Trưởng phòng,...

THÔNG BÁO: Điểm sát hạch tiếp nhận vào viên chức kế toán làm việc tại trường THCS An Khánh năm 2021

Ngày đăng 16/11/2021 | 03:13 PM  | View count: 250
Thực hiện Quyết định số 5806/QĐ-UBND ngày 01/11/2021 của UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt nội dung, hình thức sát hạch, cách xác định kết...

THÔNG BÁO: Danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện sát hạch tiếp nhận vào viên chức kế toán Trường THCS An Khánh, huyện Hoài Đức năm 2021 và nội dung tài liệu ôn tập, thời gian, địa điểm sát hạch vào viên chức

Ngày đăng 02/11/2021 | 02:39 PM  | View count: 254
Ngàu 01/11/2021, UBND huyện Hoài Đức ký ban hành Quyết định số 5806/QĐ-UBND về Phê duyệt nội dung, hình thức sát hạch, cách xác...

THÔNG BÁO: Về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp phiếu lý lịch tư pháp đối với người trúng tuyển viên chức giáo viên năm 2020

Ngày đăng 04/05/2021 | 05:50 PM  | View count: 733
UBND huyện Hoài Đức đăng tải Công văn số 1127/STP-VP ngày 4/5/2021 về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp phiếu lý lịch tư pháp đối với người trúng tuyển ...

THÔNG BÁO: Công nhận Kết quả tuyển dụng viên chức huyện Hoài Đức năm 2020

Ngày đăng 24/04/2021 | 09:00 AM  | View count: 1398
UBND huyện đăng tải Thông báo số 23/TB-HĐTD ngày 23/4/2021 của Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Hoài Đức năm 2020 về việc thông báo kết quả...

THÔNG BÁO: Kết quả chấm điểm phục khảo bài thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành kỳ tuyển dụng viên chức giáo dục huyện Hoài Đức năm 2020

Ngày đăng 20/04/2021 | 05:04 PM  | View count: 603
UBND huyện đăng tải Thông báo 21/Tb-HĐTD ngày 20/4/2021 của Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2020 về việc thông báo Kết quả chấm điểm...

THÔNG BÁO: Kết quả điểm thi bài viết môn nghiệp vụ chuyên ngành(vòng 2) kỳ tuyển dụng viên chức giáo dục huyện Hoài Đức năm 2020

Ngày đăng 31/03/2021 | 03:00 AM  | View count: 2583
UBND huyện Hoài Đức đăng tải Thông báo số 18/TB-HĐTD ngày 31/3/2021 của Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo dục huyện Hoài Đức năm 2020 về việc ...

THÔNG BÁO: Thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2) kỳ tuyển dụng viên chức giáo dục huyện Hoài Đức năm 2020

Ngày đăng 20/03/2021 | 10:11 AM  | View count: 2060
UBND huyện Hoài Đức đăng tải Thông báo số 08/TB-HĐTD ngày 19/3/2021 của Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2020 huyện Hoài Đức về việc ...

THÔNG BÁO: Nội dung, tài liệu ôn tập Vòng 2 môn nghiệp vụ chuyên ngành Kỳ tuyển dụng viên chức giáo dục huyện Hoài Đức năm 2020

Ngày đăng 08/03/2021 | 04:30 PM  | View count: 971
UBND huyện Hoài Đức đăng tải Thông báo số 06/TB-HĐTD ngày 8/3/2021 của Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo dục huyện Hoài Đức năm 2020 về việc ...

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh