Người tốt - việc tốt

Kế hoạch triển khai Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, Người tốt, việc tốt năm 2020

Ngày đăng 17/02/2020 | 04:28 PM  | View count: 358
UBND huyện đăng tải kế hoạch số 304/KH-HĐTĐKT ngày 30/12/2019 của Hội đồng thi đua khen thưởng huyện về  triển khai Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, Người...

UBND huyện triển khai cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, "Người tốt, việc tốt" năm 2019

Ngày đăng 18/03/2019 | 09:06 AM  | View count: 3406
Nhằm tiếp tục  đổi mới, nâng cao chất lượng công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương “Người tốt,...

Tấm gương phụ nữ tiêu biểu xã Yên Sở

Ngày đăng 28/06/2018 | 11:30 PM  | View count: 3753
Chị Nguyễn Thị Giáp, sinh năm 1964, là phó chủ tịch hội phụ nữ xã Yên Sở huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội được biết đến là một người phụ nữ đảm đang, tháo vát; chị luôn nhiệt tình trong mọi hoạt...

Một trưởng thôn tiêu biểu của xã An Thượng

Ngày đăng 27/12/2017 | 04:02 PM  | View count: 3933
Về thôn Lại Dụ xã An Thượng nói đến ông Vũ Văn Mạnh gần như ai cũng biết, 3 khóa liên tiếp ông làm Trưởng thôn, ông đã hết lòng vì dân bám quê, bám ruộng, lãnh đạo nhân dân thực hiện tốt đường lối...

Người đảng viên gương mẫu thực hiện chính sách tín dụng

Ngày đăng 26/07/2017 | 03:42 PM  | View count: 1972
Hôm nay, về thăm làng Văn hóa Cao Trung – Đức Giang, tôi lại được gặp Bà Nguyễn Thị Thìn, người đảng viên 50 năm tuổi Đảng, người con sinh ra, lớn lên, trưởng thành, gắn bó xây dựng làng Cao Trung...

Về việc tham gia, hưởng ứng cuộc thi viết về "người tốt, việc tốt" trong việc thực hiện kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô trên thang thông tin tuyên truyền PBGDPL

Ngày đăng 19/05/2017 | 10:37 AM  | View count: 1640
Về việc tham gia, hưởng ứng cuộc thi viết về "người tốt, việc tốt" trong việc thực hiện kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức Thủ...

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh