DANH SÁCH NGƯỜI THỰC HIỆN PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ

(Kèm theo Thông báo số:  2761 /TB-UBND ngày 28/7/2017 của UBND huyện Hoài Đức)

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số ĐT

e- mail

1

Nguyễn Quang Đức

Chủ tịch UBND huyện

0903279666

vanthu_hoaiduc@hanoi.gov.vn

2

Đỗ Đức Trung

Phó Chủ tịch UBND huyện

0978418668

vanthu_hoaiduc@hanoi.gov.vn

3

Nguyễn Anh

Phó Chủ tịch UBND huyện

0913575220

vanthu_hoaiduc@hanoi.gov.vn

4

Nguyễn Hoàng Trường

Phó Chủ tịch UBND huyện

0904040154

vanthu_hoaiduc@hanoi.gov.vn

5

Đ/c Chánh Văn phòng

 

 

vanthu_hoaiduc@hanoi.gov.vn

6

Nguyễn Đức Quang

CT UBND TTTrạm Trôi

0915657979

tttt_hoaiduc@hanoi.gov.vn

7

Phạm Văn Mạnh

CT UBND xã Di Trạch

0912813177

xdtr_hoaiduc@hanoi.gov.vn

8

Nguyễn Chí Lợi

CTUBND xã Sơn Đồng

0904391271

xsd_hoaiduc@hanoi.gov.vn

9

Đỗ Xuân Hùng

CTUBND xã Lại Yên

0985388486

xly_hoaiduc@hanoi.gov.vn

10

Tạ Đăng Nghiệp

CT UBND xã Tiền Yên

0972383459

xty_hoaiduc@hanoi.gov.vn

11

Phí Đình An

CT UBND xã Dương Liễu

0936355366

xduonglieu_hoaiduc@hanoi.gov.vn

12

Nguyễn Danh Thắng

CT UBND xã Đức Giang

01237735555

xdg_hoaiduc@hanoi.gov.vn

13

Nguyễn Chí Lương

CT UBND xã An Thượng

0906521445

xat_hoaiduc@hanoi.gov.vn

14

Nguyễn Văn Sơn

CT UBND xã Vân Côn

0904640444

xvancon_hoaiduc@hanoi.gov.vn

15

Nguyễn Thị Hường

CT UBND xã Đắc Sở

0903244056

xds_hoaiduc@hanoi.gov.vn

16

Nguyễn Hữu Cương

CT UBND xã Kim Chung

0983191073

xkc_hoaiduc@hanoi.gov.vn

17

Nguyễn Đức Khoa

CT UBND xã Song Phương

0987462797

xsp_hoaiduc@hanoi.gov.vn

18

Đỗ Xuân Đáng

CT UBND xã Minh Khai

0915022058

xmk_hoaiduc@hanoi.gov.vn

19

Nguyễn Văn Sơn

CT UBND xã Cát Quế

0916130777

xcq_hoaiduc@hanoi.gov.vn

20

Nguyễn Đình Khoa

CT UBND xã Yên Sở

0904755839

xys_hoaiduc@hanoi.gov.vn

21

Nguyễn Viết Khánh

CT UBND xã Vân Canh

0987680726

xvc_hoaiduc@hanoi.gov.vn

22

Nguyễn Văn Thuấn

CT UBND xã Đức Thượng

01684289933

xdt_hoaiduc@hanoi.gov.vn

23

Trần Văn Quý

CT UBND xã Đông La

0936604565

xdl_hoaiduc@hanoi.gov.vn

24

Tạ Văn Thắng

CT UBND xã La Phù

0912224819

xlp_hoaiduc@hanoi.gov.vn

25

Nguyễn Huy Hoán

CT UBND xã An Khánh

0916155996

xak_hoaiduc@hanoi.gov.vn