Quy hoạch - đô thị

HỒ SƠ MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI XÃ ĐÔNG LA
Ngày đăng 03/01/2020 | 10:09  | View count: 3300

UBND huyện đăng tải Hồ sơ mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất  đối với 87 thửa đất tại vị trí X2 và 61 thửa đất tại vị trí X3 trên địa bàn  xã Đông La,  huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội để các cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá được biết và thực hiện./.

HỒ SƠ THAM GIA ĐẤU GIÁ

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh