Quy hoạch - đô thị

Huyện uỷ Hoài Đức sơ kết công tác Dân vận quý I; tổng kết phong trào thi đua công tác dân vận trong giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô
Ngày đăng 15/04/2024 | 03:00  | View count: 131

Sáng 15/4, Ban Thường vụ Huyện ủy Hoài Đức tổ chức hội nghị sơ kết công tác Dân vận quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2024; tổng kết phong trào thi đua công tác dân vận trong giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô. Đồng chí Trần Văn Nghĩa - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Anh - Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện và đồng chí Nguyễn Thanh Tú - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Huyện uỷ đã tới dự.

Đại biểu dự hội nghị

Trong quý I/2024, Ban Dân vận Huyện ủy đã tích cực chủ động tham mưu Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản của Trung ương, Thành phố và Huyện về công tác dân vận; ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và sơ, tổng kết các nghị quyết của Đảng về công tác dân vận đảm bảo kịp thời, thiết thực, hiệu quả; đẩy mạnh nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận chính quyền… Phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, chủ đề công tác năm của Thành phố “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển" và các chương trình của Huyện ủy khóa XXIV, nhiệm vụ trọng tâm công tác dân vận năm 2024. Tăng cường nắm bắt tình hình nhân dân, tình hình tôn giáo trên địa bàn huyện trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Đồng chí Phí Đắc Thực - Phó trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ  thông qua báo cáo

Hướng dẫn, triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2024 gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước được các cấp uỷ đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện, đã có 451 mô hình đăng ký (trong đó 284 tập thể, 162 cá nhân; cấp Thành phố 37 mô hình, cấp huyện 163 mô hình, cấp cơ sở 251 mô hình; lĩnh vực kinh tế 62 mô hình, văn hóa xã hội 278 mô hình, Ban chỉ huy Quân sự, Công an huyện ký kết ban hành chương trình phối an ninh quốc phòng 52, xây dựng hệ thống chính trị 59 mô hình).

Các đại biểu phát biểu thảo luận tại hội nghị

Công tác dân vận của chính quyền được các cấp uỷ Đảng, chính quyền từ huyện tới cơ sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo.  HĐND huyện và xã, thị trấn tiếp tục quan tâm chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Ban hành các Nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện an sinh xã hội, tích cực đôn đốc việc giải quyết đơn thư của công dân, ý kiến, kiến nghị của cử tri; triển khai kế hoạch giám sát theo chuyên đề năm 2024. UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban, cơ quan, các xã, thị trấn cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng về công tác dân vận, tập trung thực hiện các giải pháp tăng cường và đổi mới công tác dân vận, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các phòng, ban, các xã, thị trấn và cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về công tác dân vận chính quyền; nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng, những vấn đề phát sinh trong nhân dân để chỉ đạo xử lý kịp thời hiệu quả. Nâng cao tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc thực hiện nhiệm vụ, chấp hành nghiêm quy định pháp luật, quy chế làm việc, kỷ luật, kỷ cương hành chính. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đổi mới lề lối làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tỉnh hình mới. Chỉ đạo triển khai thực hiện hoàn thành xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao gắn với thực hiện hoàn thành các tiêu chí xã thành phường, huyện thành quận theo Đề án xây dựng huyện Hoài Đức thành quận. Chỉ đạo rà soát, tổng hợp tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao đối với 7 xã năm 2024. Ban chỉ huy quân sự huyện, Công an huyện thực hiện tốt nhiệm vụ; Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội hoạt động hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Thanh Tú - UVBTV, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy phát biểu ý kiến

Đối với phong trào thi đua công tác dân vận trong giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô trên địa bàn huyện, trong thời gian qua, Huyện ủy, UBND huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; các cấp uỷ đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong triển khai thực hiện.

Đồng chí Trần Văn Nghĩa - Phó Bí thư TT Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo

Ban Dân vận Huyện uỷ phối hợp với Ban tuyên giáo, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện tăng cường tuyên truyền, quán triệt và triển khai các văn bản chỉ đạo về triển khai dự án xây dựng đường Vành đai 4 đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân để kịp thời định hướng tư tưởng, dư luận xã hội trên địa bàn huyện. Tổ chức hội nghị tọa đàm với chủ đề “Phát huy vai trò hệ thống chính trị trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách về hỗ trợ bồi thường, GPMB trên địa bàn huyện Hoài Đức”. Tổ chức thành công Hội thi tuyên truyền “Dân vận khéo trong thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô trên địa bàn huyện". Công tác tuyên truyền, vận động được quan tâm; vai trò của hệ thống dân vận được phát huy trong quá trình triển khai, đã tạo được sự thống nhất và đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện nói chung và nhân dân các xã có Vành đai 4 đi qua. Các xã đã chủ động trong thực hiện các quy trình giải phóng mặt bằng. Đến nay, diện tích đã nhận tiền, bàn giao mặt bằng là 235,06 ha của 6.274 hộ và đất công, số tiền 1.835,6 tỷ đồng, đạt 98,1 % trên tổng diện tích dự án; đã có 2.330 ngôi mộ di chuyển, đạt 90,94%. 2 dự án xây dựng hạ tầng khu tái định cư phục vụ GPMB dự án đường Vành đai 4 trên địa bàn xã Đông La đạt tỉ lệ hoàn thành 70% và xã Đức Thượng tỉ lệ hoàn thành 95%.

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng

Tại hội nghị, UBND huyện Hoài Đức đã khen thưởng 12 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua công tác dân vận trong giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô.

Phương Lan

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh