Hoạt đông của hội đồng nhân dân

Thông báo Lịch tiếp dân tháng 12 năm 2018 của Đại biểu HĐND huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021
Ngày đăng 11/12/2018 | 14:36  | View count: 4516

Thông báo Lịch tiếp dân tháng 12 năm 2018 của Đại biểu HĐND huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021

Thực hiện Quy chế tiếp công dân của Đại biểu HĐND huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021 (ban hành theo Quyết định số 28/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của Thường trực HĐND huyện). Theo báo cáo của các Ông(bà) tổ trưởng tổ Đại biểu HĐND huyện, Thường trực HĐND huyện thông báo lịch tiếp công dân tháng 12/2018 để đông đảo nhân dân được biết./.

Thông báo số 43-HĐND(tải file tại đây)

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh