TÀI LIỆU PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

ĐIỂM TIN VĂN BẢN QPPL CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 6/2023

Ngày đăng 02/06/2023 | 08:47 AM  | View count: 1
Từ tháng 06/2023 có 01 Nghị định; 01 Quyết định và 11 Thông tư có hiệu lực thi hành, trong đó có một số nội dung đáng chú...

ĐIỂM TIN VĂN BẢN QPPL CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 05/2023

Ngày đăng 09/05/2023 | 04:22 PM  | View count: 2
Từ tháng 05/2023 có 02 Nghị định; 09 Thông tư có hiệu lực thi hành, trong đó có một số nội dung đáng chú ý như sau: ...

ĐIỂM TIN VĂN BẢN QPPL CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 04/2023

Ngày đăng 02/04/2023 | 04:32 PM  | View count: 2
Từ tháng 04/2023 có 01 Nghị định; 01 Quyết định và 08 Thông tư có hiệu lực thi hành, trong đó có một số nội dung đáng...

ĐIỂM TIN VĂN BẢN QPPL CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 3/2023

Ngày đăng 09/03/2023 | 05:04 PM  | View count: 21
            Từ tháng 3/2023 có 25 Thông tư, 01 Quyết định có hiệu lực thi hành, trong đó...

QUYẾT ĐỊNH: CÔNG NHẬN XÃ, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT NĂM 2022

Ngày đăng 07/02/2023 | 10:17 AM  | View count: 147
UBND huyện đăng tải Quyết định số 129/QĐ-UBND ngày 06/02/2023 về Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 để các cơ quan, đơn vị và...

ĐIỂM TIN VĂN BẢN QPPL CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 02/2023

Ngày đăng 02/02/2023 | 04:29 PM  | View count: 2
Từ tháng 02/2023 có 02 Nghị định; 31 Thông tư, 01 Quyết định có hiệu lực thi hành, trong đó có một số nội dung đáng chú ý...

ĐIỂM TIN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 01/2023

Ngày đăng 03/01/2023 | 08:23 AM  | View count: 10
Từ tháng 01/2023 có 02 Luật, 01 Nghị quyết; 02 Nghị định; 15 Thông tư có hiệu lực thi hành, trong đó đáng chú ý có một số...

THÔNG BÁO: đường link hướng dẫn xây dựng Kế hoạch và thực hiện Hệ thống hóa văn bản kỳ 2019-2023

Ngày đăng 31/12/2022 | 03:04 PM  | View count: 13
Thực hiện văn bản số 3370/STP-KTRSVBQPPL ngày 30/11/2022 của Sở Tư pháp thành phố Hà Nội về việc tài liệu hướng dẫn xây dựng Kế hoạch và thực...

ĐIỂM TIN VĂN BẢN QPPL CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 12/2022

Ngày đăng 02/12/2022 | 08:27 AM  | View count: 13
     Từ tháng 12/2022 có 01 Nghị định của Chính phủ; 01 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 01 Quyết định của Kiểm toán nhà ...

Hội nghị tuyên truyền Phổ biến giáo dục pháp luật cho đoàn viên, thanh niên Trường THPT Hoài Đức C

Ngày đăng 01/11/2022 | 01:46 PM  | View count: 14
Thực hiện Kế hoạch liên ngành số 02/ KH-PTP-ĐTN ngày 21/01/2022 về việc phổ biến, giáo dục pháp luật cho đoàn viên, thanh thiếu...

ĐIỂM TIN VĂN BẢN QPPL CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 11/2022

Ngày đăng 01/11/2022 | 08:29 AM  | View count: 8
         Từ tháng 11/2022 có 03 Nghị định; 01 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 11 Thông tư có hiệu...

HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT: Lĩnh vực "Hộ tịch"

Ngày đăng 05/10/2022 | 09:16 AM  | View count: 19
        Câu hỏi thừ 1: Nội dung câu hỏi: Trường hợp của chị Nguyễn Thị M kết hôn với anh Nguyễn Tuấn H từ năm 2019 đến tháng ...

ĐIỂM TIN VĂN BẢN QPPL CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 10/2022

Ngày đăng 04/10/2022 | 09:14 AM  | View count: 16
Từ tháng 10/2022 có 03 Nghị định; 11 Thông tư có hiệu lực thi hành, trong đó có một số nội dung đáng chú ý như sau: ...

ĐIỂM TIN VĂN BẢN QPPL CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 9/2022

Ngày đăng 31/08/2022 | 11:07 AM  | View count: 27
Từ tháng 9/2022 có 02 Nghị định và 14 Thông tư có hiệu lực thi hành, trong đó có một số nội dung đáng chú...

Tuyên truyền, phổ biến các luật mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 3

Ngày đăng 28/07/2022 | 09:39 AM  | View count: 56
UBND huyện đăng tải Công văn số 93/CV-HĐ ngày 27/7/2022 của Phòng Tư pháp huyện Hoài Đức về việc Tuyên truyền, phổ biến các luật mới được Quốc...

ĐIỂM TIN VĂN BẢN QPPL CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 7/2022

Ngày đăng 02/07/2022 | 09:43 AM  | View count: 24
  Từ tháng 07/2022 có 01 Nghị định; 12 Thông Tư có hiệu lực thi hành, trong đó đáng chú ý có một số nội dung như...

QUYẾT ĐỊNH: Ban hành Thể lệ cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về ứng xử trên môi trường mạng" trên địa bàn huyện Hoài Đức năm 2022

Ngày đăng 29/06/2022 | 03:27 PM  | View count: 26
UBND huyện đăng tải Quyết định số 01/QĐ-BTC ngày 28/6/2022 của Ban tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về ứng xử trên môi trường mạng" về việc ban...

QUYẾT ĐỊNH: Thành lập Ban tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về ứng xử trên môi trường mạng" trên địa bàn huyện Hoài Đức năm 2022

Ngày đăng 28/06/2022 | 03:23 PM  | View count: 22
UBND huyện đăng tải Quyết định số 2487/QĐ-UBND ngày 27/6/2022 của UBND huyện Hoài Đức về việc Thành lập Ban tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về ứng xử...

KẾ HOẠCH: Tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về ứng xử trên môi trường mạng" trên địa bàn huyện Hoài Đức năm 2022

Ngày đăng 17/05/2022 | 03:17 PM  | View count: 21
Thực hiện Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 05/4/2022 của UBND thành phố Hà Nội về Tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về ứng xử trên môi trường...

ĐIỂM TIN VĂN BẢN QPPL CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 5/2022

Ngày đăng 02/05/2022 | 08:14 AM  | View count: 94
Từ tháng 05/2022 có 09 Thông tư có hiệu lực thi hành, trong đó đáng chú ý có một số nội dung sau: Thông...

ĐIỂM TIN VĂN BẢN QPPL CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 4/2022

Ngày đăng 01/04/2022 | 05:08 PM  | View count: 112
Từ tháng 04/2022 có một số văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực thi hành. Trong đó đáng chú ý có một số nội dung như...

Một số điểm mới của Nghị định 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Ngày đăng 07/03/2022 | 03:18 PM  | View count: 142
Ngày 23/12/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 118/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm ...

Nộp phạt vi phạm giao thông trực tuyến – Những điều cần biết

Ngày đăng 07/03/2022 | 03:16 PM  | View count: 81
Từ ngày 1-3, cảnh sát giao thông Hà Nội sẽ ghi lại thông tin của người vi phạm như số căn cước công dân, số điện thoại, sau đó người vi...

ĐIỂM TIN VĂN BẢN QPPL CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 03/2022

Ngày đăng 01/03/2022 | 09:04 AM  | View count: 78
Từ tháng 3/2022 có 01 Nghị định và 16 Thông tư có hiệu lực thi hành, trong đó đáng chú ý có một số nội dung như sau:...

ĐIỂM TIN VĂN BẢN QPPL CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 02/2022

Ngày đăng 01/02/2022 | 11:06 AM  | View count: 97
Từ tháng 02/2022 có 01 Nghị định; 39 Thông tư có hiệu lực thi hành, trong đó có một số nội dung đáng chú ý như sau: 1....

ĐIỂM TIN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 01/2022

Ngày đăng 02/01/2022 | 08:08 AM  | View count: 141
Từ tháng 01/2022 có một số Luật, 02 Nghị quyết; 09 Nghị định; 25 Thông tư có hiệu lực thi hành, trong đó đáng chú ý có một...

ĐIỂM TIN VĂN BẢN QPPL CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 12/2021

Ngày đăng 03/12/2021 | 02:29 PM  | View count: 156
Từ tháng 12/2021 có 04 Nghị định của Chính phủ; 03 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 06 Thông tư có hiệu lực thi hành, trong...

ĐIỂM TIN VĂN BẢN QPPL CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 11/2021

Ngày đăng 02/11/2021 | 10:50 AM  | View count: 161
Từ tháng 11/2021 có 15 Thông tư có hiệu lực thi hành, trong đó có một số nội dung đáng chú ý như sau: 1. Thông...

ĐIỂM TIN VĂN BẢN QPPL CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 10/2021

Ngày đăng 01/10/2021 | 09:16 AM  | View count: 186
Từ tháng 10/2021 có 01 Nghị Quyết; 03 Nghị định; 01 Quyết định; 10 Thông tư có hiệu lực thi hành, trong đó có một số nội dung đáng...

ĐIỂM TIN VĂN BẢN QPPL CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 9/2021

Ngày đăng 06/09/2021 | 03:33 PM  | View count: 201
Từ tháng 09/2021 có 15 Nghị Quyết của Quốc Hội; 03 Nghị định của Chính phủ và 11 Thông tư của các Bộ có hiệu lực thi hành, trong...

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh