PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ

BÁO CÁO: về việc giải quyết phản ánh, kiến nghị của công dân

Ngày đăng 15/12/2022 | 08:44 PM  | View count: 14
UBND huyện đăng tải Báo cáo số 154/BC-UBND ngày 14/12/2022 của UBND xã An Thượng về việc kiểm tra, giải quyết phản ánh, kiến nghị của công dân...

BÁO CÁO: về việc giải quyết phản ánh, kiến nghị của công dân Nguyễn Thị Phượng và Nguyễn Hữu Hà- xã Đông La huyện Hoài Đức

Ngày đăng 15/12/2022 | 08:36 PM  | View count: 12
UBND huyện đăng tải Báo cáo số 120/BC-TNMT ngày 14/12/2022 của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện về việc kiểm tra giải quyết phản...

BÁO CÁO: về việc giải quyết phản ánh, kiến nghị của công dân Vũ Thị Tươi - xã Vân Côn, huyện Hoài Đức

Ngày đăng 14/10/2022 | 03:33 AM  | View count: 21
       UBND huyện Hoài Đức nhận được Văn bản số 10169/VP-KSTTHC ngày 05/10/2022 của Văn phòng UBND thành phố Hà Nội về việc...

BÁO CÁO: Giải quyết phản ánh, kiến nghị qua hệ thống tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của công dân Đỗ Đình Sáng - xã Kim Chung

Ngày đăng 24/06/2021 | 08:07 AM  | View count: 32
      UBND huyện Hoài Đức nhận được Văn bản số 6138/VP-KSTTHC ngày 18/6/2021 của Văn phòng UBND thành phố Hà Nội về việc kiểm tra,...

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh