Kinh tế - chính trị

Hoài Đức xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu gắn liền với phát triển huyện thành Quận
Ngày đăng 06/02/2024 | 01:30  | View count: 106

Sau khi đạt được những kết quả về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nhân dân giai đoạn 2016-2020, huyện Hoài Đức tiếp tục “Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025” theo Chương trình 04 của Thành ủy Hà Nội, đồng thời phấn đấu hoàn thành các tiêu chí xã thành phường, huyện thành Quận.

Thực hiện Chương trình số 04 của Thành ủy Hà Nội, Huyện uỷ Hoài Đức ban hành Chương trình số 10-CTr/HU ngày 20/7/2021, UBND huyện ban hành kế hoạch số 356/KH-UBND ngày 08/12/2021 triển khai đến Đảng uỷ, UBND các xã, các phòng, ban ngành huyện để lãnh đạo, chỉ đạo về “Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021 – 2025”. Mục tiêu đến cuối nhiệm kỳ huyện có 10 xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, 18 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Phấn đấu đưa huyện Hoài Đức đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao gắn với việc thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng huyện thành Quận theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khoá 24, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

Nhằm cụ thể hoá các nội dung của Chương trình 10, BCĐ huyện phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; chỉ đạo rà soát, hướng dẫn, đôn đốc các xã xây dựng và triển khai kế hoạch. Căn cứ tiến độ, lộ trình thực hiện, UBND huyện thường xuyên giao ban chỉ đạo các xã, các phòng ban, đơn vị thực hiện rà soát, tự chấm điểm các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, huyện NTM nâng cao theo hướng dẫn của Thành phố; đánh giá mức độ đạt được của từng tiêu chí, đề xuất nguồn lực, giải pháp triển khai thực hiện. UBND huyện cũng đã ban hành Quyết định kiện toàn các bộ phận giúp việc nhằm đảm bảo công tác tham mưu thực hiện các nhiệm vụ. Ngoài ra, huyện hướng dẫn triển khai các chính sách hỗ trợ để phát triển sản xuất, xây dựng nông thôn mới như phát triển sản xuất, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi; khuyến khích các nhà đầu tư, các doanh nghiệp liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu cây giống cây trồng có năng suất chất lượng cao. Huyện cũng phát động tổ chức phong trào thi đua Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới để động viên, khích lệ, huy động sự tham gia hưởng ứng của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân trên địa bàn.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể triển khai đồng bộ cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tích cực phối hợp với chính quyền thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững. Tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện có hiệu quả vai trò giám sát, phản biện xã hội. Tích cực tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân thực hiện bảo vệ môi trường, tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm góp phần giữ gìn cảnh quan môi trường sáng – xanh – sạch – đẹp,… phấn đấu hoàn thiện, nâng cao các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.

Diện mạo nông thôn Hoài Đức “thay da đổi thịt” từng ngày

Công tác tuyên truyền, vận động được triển khai sâu rộng, đạt hiệu quả. Ban Thường vụ Huyện uỷ, UBND huyện tập trung chỉ đạo 100% cấp uỷ đảng, các cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triển nội dung Chương trình của Thành uỷ, Huyện uỷ tại tổ chức cơ sở Đảng với 97% cán bộ, đảng viên tham gia. Hệ thống Đài truyền thanh từ huyện đến cơ sở, Cổng thông tin điện tử huyện thường xuyên phát sóng, đăng tải tin, bài về kết quả thực hiện các nhiệm vụ, những gương người tốt, việc tốt để tạo sự lan toả trong nhân dân. Đồng thời lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về việc xây dựng và triển khai các nội dung của chương trình, thông qua đó đã tạo được sự chuyển biến về nhận thức, đề cao trách nhiệm, đảm bảo dân chủ, công khai với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

Hệ thống trường học được đầu tư xây dựng khang trang, hiện đại, đạt Chuẩn quốc gia

Nhờ sự vào cuộc đồng bộ của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn, tính đến hết năm 2023, toàn huyện có 16/19 xã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao; 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 01 thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị. Diện mạo nông thôn của huyện “thay da đổi thịt”, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện rõ nét. Cụ thể, tổng giá trị sản xuất ước thực hiện 31.260 tỷ đồng, đạt 100,16% kế hoạch năm, tăng 12,2% so với năm 2022. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng: Thương mại - Dịch vụ 57,23%; Công nghiệp - Xây dựng 39,12%; Nông nghiệp 3,65%. Thu nhâp bình quân đầu người đạt 78,34 triệu đồng/người/năm (tăng 6,14 triệu so với năm 2022). Trên địa bàn huyện không còn hộ nghèo; số hộ cận nghèo tiếp tục giảm, chiếm tỷ lệ 0,9%. Trong nông nghiệp, phát triển nông thôn, các hình thức tổ chức sản xuất được quan tâm chỉ đạo, một số mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được đầu tư và đã khẳng định được hiệu quả kinh tế. Huyện cũng tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”; thúc đẩy phát triển sản xuất, tạo điều kiện, động lực cho chủ thể mạnh dạn đầu tư, phát huy sức mạnh của cộng đồng và phát triển các sản phẩm lợi thế của mỗi địa phương. Đến nay, toàn huyện đã có 117 sản phẩm được đánh giá phân hạng đạt từ 3 sao trở lên.

Mô hình sản xuất nông nghiệp tiêu biểu mang lại hiệu quả kinh tế cao

Từ những bước đột phát về kinh tế mà đời sống tinh thần của nhân dân ngày một nâng cao. Trong đó, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 93,5%. Toàn huyện có 65 trường công lập thuộc 3 cấp học đạt chuẩn quốc gia, đạt 81,25%; 100% các xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế. Các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trên địa bàn được đầu tư cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng mới khang trang, sạch đẹp. Công tác quốc phòng an ninh được giữ vững, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm.

Mạng lưới đường giao thông được đầu tư xây dựng đồng bộ tạo điều kiện kết nối giao thương, phát triển kinh tế

Đối với thực hiện tiêu chí huyện NTM nâng cao theo Bộ tiêu chí do UBND Thành phố ban hành, qua rà soát, đối chiếu, huyện đã cơ bản đáp ứng các điều kiện. Trong đó, tỷ lệ xã đạt nông thôn mới nâng cao trên địa bàn huyện đạt 84,2% (quy định tối thiểu là 50%). Về các tiêu chí, đến nay huyện đạt 7/9 tiêu chí gồm: quy hoạch; thuỷ lợi phòng, chống thiên tai; điện; kinh tế; môi trường; chất lượng môi trường sống; hệ thống chính trị - an ninh trật tự - hành chính công. 01 tiêu chí cơ bản đạt về giao thông và 01 tiêu chí đang phấn đấu hoàn thành là y tế - văn hoá – giáo dục. 

Các hoạt động thể dục thể thao được tăng cường đẩy mạnh

Từ những kết quả nổi bật trong triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2020-2025 đã góp phần đặc biệt quan trong trong lộ trình hoàn thành các tiêu chí xây dựng xã thành phường, huyện thành Quận theo Đề án đã được Thành phố phê duyệt. Căn cứ Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 và sửa đổi tại Nghị quyết số 27/2022/UBTVQH15 của UB Thường vụ Quốc hội, đến nay huyện đã đạt 27/31 tiêu chí Quận; còn 04 tiêu chí chưa đạt là: tỷ lệ nước thải được xử lý đạt chuẩn kỹ thuật; cân đối thu chi ngân sách; trường THPT đạt chuẩn quốc gia; công trình xanh. Các xã, thị trấn đã hoàn thành 266/320 lượt tiêu chí phường; trong đó cả 20 xã, thị trấn đều đáp ứng mức tối thiểu của tiêu chí thành lập phường về cơ sở hạ tầng.

Xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu gắn liền với xây dựng xã thành phường, huyện thành quận là mục tiêu phấn đấu của toàn Đảng bộ, chính quyền và dân nhân huyện Hoài Đức. Do đó, đối với những tiêu chí chưa đạt, huyện đã đưa ra các giải pháp chi tiết, cụ thể để nỗ lực thực hiện trong thời gian tới. Trọng tâm là chỉ đạo các xã rà soát các tiêu chí xây dựng xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, xã đạt chuẩn NTM nâng cao, gắn với đầu tư đồng bộ hạ tầng kinh tế - xã hội khu vực nông thôn, đáp ứng tốt yêu cầu phát triển sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân; triển khai rà soát quy hoạch chi tiết khu trung tâm xã đồng bộ với khu dân cư hiện có và các quy hoạch phát triển đô thị đã được phê duyệt. Bên cạnh đó, huyện cũng đẩy mạnh các giải pháp huy động vốn đầu tư như tranh thủ tối đa sự hỗ trợ từ ngân sách Thành phố đầu tư cho các công trình, dự án do Thành phố quản lý trên địa bàn huyện, hỗ trợ có mục tiêu cho huyện, các xã xây dựng hạ tầng nông thôn. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng kinh tế, hạ tầng xã hội để thu hút các nhà đầu tư về hoạt động kinh doanh trên địa bàn, tạo nguồn tăng thu cho ngân sách. Tập trung thực hiện công tác bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống, phát triển kinh tế; đồng thời tăng cường chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, xây dựng thôn thông minh, chính quyền thông minh…

Có thể nói, những kết quả đã đạt được trong phong trào xây dựng nông thôn mới chính là nền tảng vững chắc góp phần tích cực vào việc thực hiện mục tiêu xây dựng huyện ngày càng văn minh, giàu đẹp, hiện đại và trở thành quận mới của Thủ đô Hà Nội. 

Phượng Nguyễn

 

 

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh