Cải cách hành chính

THÔNG BÁO: Đường dây nóng tiếp nhận phản ánh kiến nghị và giải đáp thắc mắc của công dân trong giải quyết TTHC của UBND huyện và BCĐ 06 huyện Hoài Đức

Ngày đăng 24/03/2023 | 05:37 PM  | View count: 124
Thực hiện Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 21/3/2022 của UBND huyện về triển khai Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực...

THÔNG BÁO: Niêm yết công khai và triển khai TTHC các lĩnh vực Tổ chức phi Chính phủ; Quỹ xã hội, quỹ từ thiện; Tín ngưỡng, tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND huyện và Phòng Nội vụ huyện

Ngày đăng 15/03/2023 | 09:21 AM  | View count: 24
Căn cứ Quyết định số 1009/QĐ-UBND ngày 16/2/2023 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết  thủ tục...

Hoài Đức tập huấn sử dụng hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 14/03/2023 | 01:00 PM  | View count: 30
Ngày 14/3, UBND huyện Hoài Đức phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố tổ chức lớp đào tạo tập huấn, hướng dẫn sử dụng hệ thống...

THÔNG BÁO: Dừng tiếp nhận và giải quyết TTHC lĩnh vực Văn hóa theo Mô hình "Ngày thứ 6 xanh" tại UBND huyện Hoài Đức

Ngày đăng 14/03/2023 | 09:12 AM  | View count: 8
Căn cứ Quyết định số 1378/QĐ-UBND ngày 07/3/2023 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tịch hành chính; thủ tục hành...

THÔNG BÁO: Dừng tiếp nhận và giải quyết TTHC lĩnh vực Văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện

Ngày đăng 11/03/2023 | 09:06 AM  | View count: 3
Căn cứ Quyết định số 1378/QĐ-UBND ngày 07/3/2023 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính; thủ tục hành...

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số

Ngày đăng 01/03/2023 | 01:00 PM  | View count: 150
Sáng 01/3, UBND huyện tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch Cải cách hành chính năm 2023 và kế hoạch khảo sát, đánh giá chất lượng đội...

Huyện Hoài Đức kiểm tra công vụ đột xuất

Ngày đăng 24/02/2023 | 04:30 PM  | View count: 57
Chiều 24/02, Tổ kiểm tra công vụ huyện Hoài Đức đã tổ chức kiểm tra công vụ đột xuất tại UBND xã La Phù, UBND Đức Giang và Bộ phận 1 cửa, UBND...

Hướng dẫn thực hiện thủ tục Đổi giấy phép lái xe trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Ngày đăng 20/02/2023 | 08:30 AM  | View count: 29
Thực hiện Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 17/02/2022 của UBND Thành phố về thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và...

THÔNG BÁO: Niêm yết công khai và triển khai thực hiện TTHC lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện

Ngày đăng 31/01/2023 | 08:36 AM  | View count: 121
Căn cứ Quyết định số 375/QĐ-UBND ngày 16/01/2023 của UBND thành phố Hà Nội về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; Danh mục...

THÔNG BÁO: Thực hiện TTHC lĩnh vực Quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Kinh tế - UBND huyện

Ngày đăng 08/12/2022 | 08:37 AM  | View count: 63
UBND huyện đăng tải Thông báo số 5734/TB-UBND ngày 07/12/2022 của UBND huyện về việc Thực hiện TTHC lĩnh vực Quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản thuộc...

Kế hoạch tổ chức đối thoại với tổ chức, cá nhân về TTHC lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022

Ngày đăng 06/12/2022 | 09:57 AM  | View count: 170
UBND huyện đăng tải Kế hoạch số 8497/KH-STNMT ngày 02/11/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc tổ chức Hội nghị đối thoại với tổ chức,...

Hoài Đức triển khai thực hiện thí điểm 02 nhóm dịch vụ công liên thông

Ngày đăng 21/11/2022 | 05:30 PM  | View count: 188
Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố, mới đây, UBND huyện đã ban hành văn bản về việc triển khai thực hiện thí điểm 02 nhóm dịch vụ công...

THÔNG BÁO: Thực hiện TTHC lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện

Ngày đăng 05/11/2022 | 01:44 PM  | View count: 108
Căn cứ Quyết định 4135/QĐ-UBND ngày 31/10/2022 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục TTHC lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành...

ĐA DẠNG HOÁ CÁC HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HOÀI ĐỨC NĂM 2022

Ngày đăng 11/10/2022 | 10:51 AM  | View count: 282
Công tác tuyên truyền đóng một vai trò quan trọng trong việc nâng cao nhận thức cho người dân, doanh nghiệp, cán bộ, công...

THÔNG BÁO: Lịch đối thoại với tổ chức, cá nhân về TTHC, giải quyết TTHC trên địa bàn huyện (Lần 2 năm 2022)

Ngày đăng 14/09/2022 | 08:01 PM  | View count: 72
UBND huyện đăng tải Thông báo số 3118/TB-UBND ngày 13/9/2022 của UBND huyện về tổ chức Hội nghị đối thoại với các tổ chức, cá nhân về thủ tục...

THÔNG BÁO: Thực hiện TTHC lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện

Ngày đăng 31/08/2022 | 02:06 PM  | View count: 209
Căn cứ Quyết định 3089/QĐ-UBND ngày 26/8/2022 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục TTHC, TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực Lao động - Thương binh...

THÔNG BÁO: Áp dụng hình thức thanh toán tiền phí, lệ phí không dùng tiền mặt trong giải quyết TTHC tại UBND huyện

Ngày đăng 30/08/2022 | 02:30 PM  | View count: 171
Căn cứ Kế hoạch số 248/KH-UBND ngày 11/8/2021 của UBND huyện về triển khai Đề án "Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ...

THÔNG BÁO: Thực hiện Thu phí, lệ phí theo Nghị quyết 02/2022/NQ-HĐND ngày 06/7/2022 của HĐND Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 24/07/2022 | 08:59 AM  | View count: 609
Căn cứ Nghị quyết 02/2022/NQ-HĐND ngày 06/7/2022 của HĐND Thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định thu phí, lệ phí trên...

THÔNG BÁO: Thực hiện TTHC lĩnh vực Người có công theo mô hình " Ngày thứ 6 xanh" trên địa bàn huyện Hoài Đức

Ngày đăng 20/07/2022 | 09:12 AM  | View count: 140
Căn cứ Quyết định số 1226/QĐ-UBND ngày 28/4/2022 của UBND huyện Hoài Đức về việc thực hiện mô hình "Ngày Thứ 6 xanh" trên địa bàn huyện...

Hoài Đức duy trì, nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với chất lượng cung cấp dịch vụ công (SIPAS) giai đoạn 2021-2025.

Ngày đăng 13/07/2022 | 02:33 PM  | View count: 338
Với mục tiêu từng bước nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với dịch vụ công tại các cơ quan hành chính nhà nước...

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh