Văn hóa - xã hội

Tăng cường các giải pháp, nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế năm 2022
Ngày đăng 08/08/2022 | 09:30  | View count: 182

Việc thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT) luôn được Huyện ủy, HĐND, UBND huyện quan tâm, chỉ đạo nhằm nâng cao công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân và đảm bảo an sinh xã hội. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác BHXH, BHYT năm 2022; Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị, Kế hoạch của Thành ủy, UBND Thành phố và Huyện ủy Hoài Đức về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác BHXH tự nguyện trên địa bàn giai đoạn 2021 – 2025 và đến năm 2030. Cùng với đó, BHXH huyện đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp như phối hợp với 20 xã, thị trấn ký kết Quy chế phối hợp thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT giữa BHXH huyện và UBND các địa phương; phối hợp với Bưu điện huyện tổ chức các đợt ra quân tuyên truyền bằng xe loa lưu động và trực tiếp đến từng địa bàn dân cư, từng hộ gia đình, vận động, tuyên truyền góp phần giúp người dân thấy được quyền lợi thiết thực khi tham gia BHYT, BHXH tự nguyện; tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động của đại lý thu BHXH, BHYT, đối thoại thoại về chế độ, chính sách BHXH, BHYT cho các đối tượng tham gia; rà soát số đơn vị, doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn, lập danh sách những lao động chưa tham gia BHXH bắt buộc để có kế hoạch phát triển đối tượng, đồng thời phối hợp, hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện tốt chế độ, chính sách liên quan đến BHXH cho người lao động. Công tác thông tin, tuyên truyền cũng được huyện quan tâm thực hiện, trong đó nhấn mạnh tuyên truyền phát triển người tham gia BHXH, BHYT; hướng dẫn thủ tục hưởng chế độ BHXH đối với người nhiễm Covid-19 và các chính sách hỗ trợ người điều trị Covid-19 tại nhà... Đặc biệt, để nâng cao công tác khám, chữa bệnh bằng thẻ BHYT, Bệnh viện Đa khoa huyện và Trạm y tế các xã, thị trấn đã không ngừng nỗ lực nâng cao năng lực chuyên môn, y đức cho đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, kỹ thuật mới, nâng cao chất lượng điều trị, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong khám chữa bệnh và thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT nhằm giảm thời gian chờ đợi, tạo điều kiện, bảo đảm quyền lợi và tạo được niềm tin cho người dân.

BHXH phối hợp với Bưu điện huyện tổ chức lễ ra quân phát động người dân tham gia BHXH tự nguyện

Trong quá trình triển khai thực hiện, nhờ sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành; sự nỗ lực trong công tác tuyên truyền, phối hợp giữa BHXH huyện và các đại lý thu tại cơ sở nên việc thực hiện chính sách về BHXH, BHYT trên địa bàn huyện đạt được nhiều kết quả quan trọng. Theo báo cáo, 07 tháng đầu năm 2022, tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn huyện đạt 90,8% dân số với tổng số người tham gia là 196.694 người, tăng 7,63% so với cuối năm 2021 và đạt 98,1% chỉ tiêu giao. Số người tham gia BHXH bắt buộc là 24.521 người, tăng 11%; đạt 99,25% chỉ tiêu giao. Số người tham gia BHXH tự nguyện 1.685 người, tăng 23% so với cùng kỳ; đạt 75% chỉ tiêu giao về số lực lượng lao động trong độ tuổi. Về tỷ lệ bảo phủ Bảo hiểm thất nghiệp, toàn huyện có 23.476 người tham gia, tăng 11% so với cùng kỳ, đạt 97,6% chỉ tiêu giao về lực lượng lao động trong độ tuổi. Lũy kế số thu BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn huyện 07 tháng đầu năm là 348.478 triệu đồng, tăng 24.693 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2021, đạt 54,6% kế hoạch.

Huyện cũng thực hiện chi lương hưu và trợ cấp hàng tháng cho 8.333 người với tổng số tiền 39.932 triệu đồng; lũy kế từ đầu năm đến nay là 277.697 triệu đồng được trích từ nguồn ngân sách nhà nước và chi từ nguồn quỹ BHXH. Huyện thực hiện chi trả BHXH một lần cho 516 người; giải quyết chế độ ngắn hạn cho 4.675 người, chế độ tử tuất 1 lần cho 39 người. Bên cạnh đó, BHXH huyện đã thực hiện rà soát, đôn đốc thanh tra, kiểm tra đối với 118 đơn vị; kiểm tra 05 đại lý thu BHXH; phối hợp với các phòng, ban, ngành liên quan rà soát đơn vị nợ dài, thực hiện thanh tra, kiểm tra liên ngành đối với 20 đơn vị sử dụng lao động. Đáng ghi nhận, công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin được chú trọng thực hiện trong suốt thời gian qua. Theo đó, công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính với tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt 99,49%.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn huyện còn không ít khó khăn, vướng mắc, nổi cộm là tình trạng nợ đóng BHXH. Tính đến hết ngày 31/7/2022, tổng số tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN là 23.009 triệu đồng. Ngoài ra, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nhiều doanh nghiệp trên địa bàn huyện chưa tham gia hoặc tham gia BHXH chưa đầy đủ cho người lao động; tỷ lệ học sinh, sinh viên đóng BHYT hoặc gia hạn BHYT chưa cao. Hơn nữa, mức đóng BHXH tự nguyện thấp nhất tăng hơn gấp đôi so với quy định mức chuẩn nghèo của khu vực nông thôn dẫn đến việc phát triển số người tham gia BHXH tự nguyện còn gặp hạn chế.

Để phấn đấn hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội về BHYT, BHXH được HĐND huyện giao, trong những tháng còn lại của năm 2022, BCĐ thực hiện chính sách BHXH, BHYT huyện chỉ đạo BHXH huyện phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra; tăng cường đôn đốc các đơn vị sử dụng lao động, doanh nghiệp đóng đầy đủ số phải thu BHXH, BHYT, BHTN để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động; tiếp tục tham mưu UBND huyện ban hành các Quyết định thanh tra, kiểm tra liên ngành đối với đơn vị nợ đọng kéo dài; đôn đốc các cơ sở giáo dục kịp thời gian hạn thẻ BHYT cho học sinh, sinh viên đúng quy định, đảm bảo 100% học sinh tham gia BHYT theo Luật. Cùng với đó, BHXH huyện đẩy mạnh cải cách hành chính, giao dịch hồ sơ điện tử đạt 100%, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên tất cả lĩnh vực BHXH, BHYT. Tích hợp kết nối liên thông để cung cấp và thực hiện các dịch vụ công thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành BHXH; thường xuyên hướng dẫn người dân đăng ký và sử dụng Bảo hiểm xã hội số - VSSID.... Các ngành, các cấp, tổ chức, đoàn thể cần xây dựng, rà soát, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch phối hợp tuyên truyền và quyết liệt tổ chức triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT một cách cụ thể và hiệu quả nhất tại cơ quan, đơn vị và địa phương mình; coi đây là nhiệm vụ không chỉ của ngành BHXH, mà còn là trách nhiệm chung của toàn xã hội./.

Phượng Nguyễn

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh