Văn hóa - xã hội

UBND huyện ban hành hướng dẫn thực hiện Quyết định 3642 của UBND Thành phố về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
Ngày đăng 29/07/2021 | 10:30  | View count: 116

Để đảm bảo hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để lọi dụng, trục lợi chính sách, đảm bảo các điều kiện thuận lợi cho người lao động và người sử dụng lao động dễ dàng tiếp cận chính sách, UBND huyện vừa ban hành hướng dẫn thực hiện Quyết định số 3642/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội “về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện. Việc hỗ trợ thực hiện theo nguyên tắc mỗi đối tượng được hưởng 1 lần trong chính sách hỗ trợ, không hỗ trợ đối tượng tự nguyện không tham gia.

Theo ủy quyền của UBND Thành phố Hà Nội tại khoản 2, Điều 2, Quyết định số 3642, huyện thực hiện hỗ trợ đối với 5 trường hợp gồm: người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; người lao động ngừng việc; người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) bị mất việc làm; hộ kinh doanh; trẻ em và người đang điều trị Covid-19 và cách ly y tế. Cụ thể đối tượng và mức chi trả như sau:

1. Chính sách hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương:

Người lao động làm việc tại doanh nghiệp; hợp tác xã; đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên hoặc chi đầu tư và chi thường xuyên; cơ sở giáo dục dân lập; tư thục ở cấp giáo dục mầm non, mẫu giáo, tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp (sau đây gọi chung là doanh nghiệp; hợp tác xã; đơn vị sự nghiệp công lập; cơ sở giáo dục) bị tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng chống dịch Covid-19. 

Người lao động được hỗ trợ khi tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn hợp đồng lao động từ 15 ngày liên tục trở lên, tính từ 1/5/2021 đến hết 31/12/2021; thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 1/5/2021 đến hết 31/12/2021; đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại tháng liền kỳ trước thời điểm người lao động tạm dừng, tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương.

Mức hỗ trợ:

- Đối với người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 15 ngày liên tục đến dưới 30 ngày được hỗ trợ là 1.855.000 đồng/người; trường hợp nghỉ từ 30 ngày trở lên được hỗ trợ 3.710.000 đồng/người. Nếu người lao động đang mang thai được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/người, người lao động đang nuôi con đẻ hặc con nuôi hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 6 tuổi thì được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/trẻ em chưa đủ 6 tuổi và chỉ hỗ trợ cho 01 người là bố hoặc mẹ hoặc người chăm sóc thay thế cho em.

2. Chính sách hỗ trợ người lao động ngừng việc

Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động bị ngừng việc theo khoản 3, Điều 99 Bộ Luật Lao động và thuộc đối tượng phải thực hiện cách ly y tế hoặc trong khu vực bị phong tỏa theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền từ đủ 14 ngày trở lên trong thời gian từ ngày 1/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021, đang tham gia BHXH bắt buộc tháng trước liền kề với tháng ngừng việc được hỗ trợ 1.000.000 đồng/người.

Nếu người lao động đang mang thai được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/người, người lao động đang nuôi con đẻ hặc con nuôi hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 6 tuổi thì được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/trẻ em chưa đủ 6 tuổi và chỉ hỗ trợ cho 01 người là bố hoặc mẹ hoặc người chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 6 tuổi.

3. Chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) bị mất việc làm

Người lao động làm việc không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) làm việc trong các ngành nghề bị mất việc làm do phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu tại các văn bản chỉ đạo của UBND thành phố liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid-19 (gồm các Công điện 04, 06, 11, 14, 15; Chỉ thị số 12; văn bản số 1408); bị cách ly y tế, cư trú trong khu vực phong tỏa theo quyết định của cấp có thẩm quyền (trừ trường hợp người lao động đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng), cư trú hợp pháp, bị mất việc làm từ ngày 1/5/2021-31/12/2021 được hỗ trợ 1.500.000 đồng/người/lần.

4. Chính sách hộ kinh doanh

Hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và phải tạm dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên trong thời gian từ ngày 1/5/2021-31/12/2021 theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để phòng chống dịch Covid-19 được hỗ trợ 3.000.000 đồng/hộ kinh doanh.

5. Chính sách hỗ trợ trẻ em và người đang điều trị Covid-19 và cách ly y tế

Theo Quyết định 3642 của UBND thành phố, người đang điều trị do nhiễm Covid-19 hoặc cách ly y tế để phòng, chống Covid-19 theo Quyết định của cơ quan có thẩm quyền được hỗ trợ 80.000 đồng/người/ngày, thời gian điều trị thực tế đối với F0 là 45 ngày, đối với người thực hiện cách ly tập trung F1 căn cứ vào quyết định của cơ quan có thẩm quyền nhừng tối đa là 21 ngày.

Trường hợp là trẻ em trong thời gian điều trị Covid hoặc cách ly y tế được hỗ trợ thêm một lần là 1.000.000 đồng/trẻ em.

Để đảm bảo thực hiện tốt việc hỗ trợ các đối tượng thuộc thẩm quyền của huyện, UBND huyện đã phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các cơ quan chuyên môn liên quan trong đó Phòng Lao động-Thương binh và xã hội huyện chịu trách nhiệm tham mưu cho UBND huyện ban hành quyết định thành lập các tổ thẩm định; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn và kiểm tra, giám sát các xã, thị trấn thực hiện; chủ trì, tham mưu UBND huyện phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ đối với các đối tượng./.

Thanh Thạo

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh