Văn hóa - xã hội

Hoài Đức: tổ chức hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày tránh thai thế giới, Ngày quốc tế người cao tuổi và Ngày quốc tế trẻ em gái năm 2020
Ngày đăng 29/09/2020 | 08:47  | View count: 297

Ngày 18/9, Ban chỉ đạo công tác Dân số-Kế hoạch hóa gia đình huyện Hoài Đức tổ chức triển khai các hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày tránh thai thế giới 26/9, Ngày quốc tế người cao tuổi 01/10 và Ngày quốc tế trẻ em gái 11/10 năm 2020.

 

Mục đích tăng cường sự tham gia phối hợp đồng bộ, trách nhiệm của các cấp, các ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội, các tầng lớp nhân dân hưởng ứng Ngày tránh thai thế giới, Ngày quốc tế người cao tuổi và Ngày quốc tế trẻ em gái. Tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân để thực hiện có hiệu quả các hoạt động. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền vận động, huy động cộng đồng và truyền thông chuyển đổi hành vi về dân số và phát triển trong tình hình mới nhằm chuyển đổi nhận thức, thái độ, hành vi của các nhóm đối tượng, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020.

Theo đó, hưởng ứng Ngày tránh thai thế giới (26/9/2020) với chủ đề: “Đảm bảo việc cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình có chất lượng cho mọi người dân”. Nhằm cung cấp thông tin đầy đủ về nguồn gốc và ý nghĩa của Ngày tránh thai thế giới cho các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở. Ngày tránh thai thế giới có ý nghĩa như một chiến dịch toàn cầu, khơi dậy trách nhiệm của giới trẻ trong việc quan hệ tình dục an toàn và chủ động tránh thai, đồng thời khuyến khích tất cả mọi người đều có thể chủ động về hành vi mang thai vì những lợi ích của chính mình và cộng đồng; Nâng cao nhận thức trong mọi tầng lớp nhân dân, cộng đồng xã hội, đặc biệt là giới trẻ, nhóm vị thành niên, thanh niên, phụ nữ và nam giới trong độ tuổi sinh đẻ về tất cả các biện pháp tránh thai để giúp họ có sự lựa chọn sáng suốt để không mang thai ngoài ý muốn; Tuyên truyền về lợi ích của việc tránh thai, vấn đề xã hội hóa các phương tiện tránh thai tại Việt Nam, về vấn đề  sức khỏe sinh sản, phương pháp tránh thai an toàn.

Đối với Ngày quốc tế người cao tuổi (01/10/2020) chủ đề: “ Chung tay chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi”. Truyền thông vận động nâng cao nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể các cấp, người có uy tín trong cộng đồng về cơ hội, thách thức đối với việc chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi nhằm chủ động thích ứng với già hóa dân số; xây dựng môi trường chăm sóc sức khỏe thân thiện với NCT nhất là ở gia đình và cộng đồng. Nâng cao sức khỏe của NCT trên cơ sở nâng cao kiến thức, kỹ năng tự chăm sóc sức khỏe và tăng khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho NCT. Đáp ứng đầy đủ nhu cầu khám, chữa bệnh của người cao tuổi với chất lượng ngày càng cao, chi phí và hình thức phù hợp; Thực hiện hướng dẫn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng tự chăm sóc bản thân, nâng cao sức khỏe đối với người cao tuổi và gia đình có người cao tuổi;Triển khai các hoạt động của mô hình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.Tuyên truyền, giáo dục thay đổi hành vi của người dân về: quyền, nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người cao tuổi; xóa bỏ định kiến cũ về chăm sóc sức khỏe NCT tại cơ sở tập trung (nhà dưỡng lão, trung tâm dưỡng lão); các cơ quan, tổ chức và gia đình có trách nhiệm về việc không kỳ thị và coi tuổi già là gánh nặng, cần quan tâm giúp đỡ, chăm sóc sức khỏe và phát huy vai trò người cao tuổi; nghĩa vụ, trách nhiệm phụng dưỡng người cao tuổi.

Hưởng ứng Ngày quốc tế trẻ em gái (11/10/2020) với  chủ đề: “ Thúc đẩy bình đẳng giới góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh”. Nhằm phổ biến, tuyên truyền các văn bản, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước như: Luật bình đẳng giới; Luật phòng, chống bạo lực gia đình; Luật hôn nhân và gia đình nhằm thúc đẩy cộng đồng thực hiện các chính sách hỗ trợ nâng cao vai trò, vị thế của trẻ em gái nói riêng và phụ nữ nói chung, đặc biệt là trẻ em gái ở các gia đình sinh con một bề là gái. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục về thực trạng, nguyên nhân và hệ lụy của tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS). Vận động từng bước làm thay đổi nhận thức và tư tưởng lạc hậu về sinh con trai, con gái. Tuyên truyền các qui định của pháp luật về nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi. Đồng thời tăng cường sự phối hợp, điều phối giữa các bộ ngành, tổ chức trong việc nâng cao nhận thức của lãnh đạo và truyền thông lồng ghép với nội dung chuyên đề tại cộng đồng về MCBGTKS và thực thi chính sách giảm thiểu MCBGTKS.

Thời gian tới, các ngành đoàn thể thành viên Ban chỉ đạo công tác dân số tổ chức truyền thông hưởng ứng Ngày tránh thai thế giới, Ngày quốc tế người cao tuổi, Ngày quốc tế trẻ em gái phù hợp với thực tiễn của đơn vị, nói chuyện chuyên đề nhằm nâng cao vị thế, vai trò của phụ nữ, trẻ em gái, xóa bỏ bất bình đẳng góp phần giảm thiểu MCBGTKS. Tuyên truyền về già hóa dân số, cộng đồng chung tay chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Ban dân số các xã, thị trấn phối hợp với Trung tâm y tế huyện tổ chức các cuộc truyền thông, tập huấn cho cộng tác viên dân số; tăng cương tuyên truyền nhóm nhỏ, tư vấn tại hộ gia đình về CSSKSS/KHHGĐ, phòng tránh thai cho VTN/TN, nam, nữ, vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ dịch vụ chăm sóc sức khỏe, về MCBGTKS, bình đẳng giới./.

 

                                                                                                                                                                                 Đỗ Thị Hải - TTYT huyện Hoài Đức

                      

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh