Văn hóa - xã hội

UBND huyện tổ chức Tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2018
Ngày đăng 07/01/2019 | 14:27  | View count: 828

Sáng 5/1, UBND huyện tổ chức Tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Đức Trung – TVHU, Phó Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Nguyễn Hoàng Trường – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện; đại diện sở Du lịch Thành phố.

Đ/c Đỗ Văn Thúy – Trưởng phòng VH&TT thông qua báo cáo tổng kết

Năm 2018, được sự quan tâm của Huyện ủy, UBND huyện và sự chỉ đạo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin – Truyền thông, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể, sự hưởng ứng tích cực của nhân dân, công tác Văn hóa – Thông tin trên địa bàn huyện đạt nhiều kết quả tính cực. Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới, thực hiện năm trật tự văn minh đô thị phát triển mạnh cả về chiều rộng và chiều sâu, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng dân cư, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn. Đời sống kinh tế của nhân dân ổn định, kinh tế tiếp tục phát triển. Việc cưới, việc tang, lễ hội mừng thọ được thực hiện theo nếp sống văn minh. Các thiết chế văn hóa, thông tin, thể thao hoạt động thường xuyên có hiệu quả. Công tác gia đình được đẩy mạnh. Hệ thống thư viện, tủ sách cơ sở hoạt động thường xuyên, đáp ứng yêu cầu phục vụ bạn đọc; hoạt động du lịch ngày càng phát triển. Các hoạt động văn hóa, thông tin, thể dục thể thao được các cấp, các ngành, các đoàn thể, địa phương quan tâm tổ chức thực hiện. Công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hóa và thông tin được tăng cường, công tác tuyên truyền, cổ động trực quan được đẩy mạnh. Cổng Thông tin điện tử huyện thường xuyên cập nhật tin tức, sự kiện của huyện kịp thời, đã đăng trên 1.000 tin, bài tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của huyện. Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn huyện được đảm bảo. Qua khảo sát, kiểm tra, thẩm định năm 2018, toàn huyện có 33 thôn, làng đạt các tiêu chí để UBND huyện công nhận thôn, làng văn hóa; 1 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; 28 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Năm 2018 qua bình xét toàn huyện có 47.510 hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa bằng 88% số hộ, đạt 103% so với kế hoạch Thành phố giao.

Đ/c Đỗ Đức Trung – TVHU, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo

Nhân dịp này UBND huyện đã trao Bằng công nhận danh hiệu Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới cho xã Sơn Đồng; trao Bằng công nhận thôn làng, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa cho 33 thôn, làng; 28 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Các tập thể đạt danh hiệu văn hóa được UBND huyện trao Bằng công nhận

 

 

Đỗ Hạnh

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh