Văn hóa - xã hội

Nhiều chuyển biến trong việc thực hiện 02 Bộ Quy tắc ứng xử trên địa bàn huyện Hoài Đức
Ngày đăng 25/12/2018 | 16:09  | View count: 1119

Thực hiện Quyết định 522/QĐ-UBND ngày 25/1/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức,viên chức, người lao động trong cơ quan thuộc Thành phố Hà Nội; Quyết định số 1655/QĐ-UBND ngày 10/3/2017 về Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố, và sự chỉ đạo của Huyện ủy Hoài Đức, năm 2018, UBND huyện đã chỉ đạo đồng bộ thực hiện 02 Bộ quy tắc ứng xử từ huyện đến cơ sở. Cán bộ công chức, viên chức, người lao động nghiêm túc thực hiện, lồng ghép vào các phong trào, hoạt động thi đua, góp phần tạo động lực, chuyển biến trong lề lối, tác phong làm việc; nhân dân tích cực hưởng ứng, từng bước hình thành văn hóa ứng xử nơi công cộng nhằm tăng cường mối đại đoàn kết giữa cộng đồng dân cư.

Huyện Hoài Đức tổ chức Hội thi tuyên truyền “Quy tắc ứng xử nơi công cộng” năm 2018

Trong năm 2018, UBND huyện đã ban hành 04 Kế hoạch chỉ đạo; 01 văn bản hướng dẫn và 01 Quyết định về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc huyện Hoài Đức và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn. Phòng Văn hóa – Thông tin huyện là cơ quan Thường trực triển khai Quy tắc ứng xử cũng đã ban hành 03 văn bản về việc tuyên truyền, tổ chức Tọa đàm Quy tắc ứng xử nơi công cộng tại các xã, thị trấn và việc báo cáo kết quả triển khai thực hiện của từng cơ quan, đơn vị. Cùng với đó, các hoạt động tuyên truyền thực hiện quy tắc ứng xử không ngừng được đẩy mạnh thông qua nhiều hình thức. Huyện đã tổ chức cấp, phát, hướng dẫn niêm yết 02 Bộ quy tắc ứng xử đến 100% các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn, đảm bảo công khai, dễ nhìn, dễ thấy. Thực hiện tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử, Cổng chào điện tử, hệ thông đài truyền thanh từ huyện đến cơ sở. Phối hợp tổ chức được 03 buổi tuyên truyền thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng tại các trường THCS, gồm: Sơn Đồng; Kim Chung, Nguyễn Văn Huyên. Tổ chức Tọa đàm Quy tắc ứng xử nơi công cộng điểm ở 02 xã Yên Sở và Đức Thượng; 100% các xã, thị trấn khác triển khai theo đúng kế hoạch. UBND huyện cũng đã tổ chức Hội thi Tuyên truyền Quy tắc ứng xử nơi công cộng với sự tham gia của 16 xã, thị trấn; tham dự Hội thi “Trưởng thôn thân thiện”; Hội thi “Tuyên truyền Quy tắc ứng xử” do thành phố Hà Nội tổ chức.

Bên cạnh việc tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 02 Bộ quy tắc ứng xử, UBND huyện đã thành lập các Đoàn kiểm tra, tiến hành kiểm tra thường xuyên, đột xuất các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn. Trong năm, huyện đã kiểm tra được 04 đơn vị: trường THCS Kim Chung, Đông La, UBND xã Di Trạch, La Phù. Tại mỗi điểm kiểm tra, các cơ quan, đơn vị đều thực hiện nghiêm việc niêm yết công khai pa nô bộ Quy tắc ứng xử; 100% cán bộ công chức, viên chức, người lao động ký cam kết thi đua thực hiện 02 Bộ quy tắc ứng xử; lồng ghép các nội dung thực hiện Bộ quy tắc ứng xử vào các buổi sinh hoạt chi bộ, giờ học ngoại khóa của học sinh và trên hệ thống loa truyền thanh của địa phương nhằm triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử một cách hiệu quả.

Hội thi tuyên truyền Quy tắc ứng xử nơi công cộng tại xã Song Phương

Qua 1 năm triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử gắn với việc thực hiện “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn huyện đã có nhiều bước chuyển biến tích cực. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc UBND huyện chấp hành nghiêm các quy định của Nhà nước, cơ quan về thời gian làm việc khoa học, hiệu quả; trang phục công sở gọn gàng, lịch sự; không sử dụng rượu bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc; không sử dụng thời gian làm việc để làm việc riêng; có thái độ, tinh thần làm việc đúng mực trong thực thi công vụ. Tại cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo: chấp hành quy định hướng dẫn tại nơi thờ tự, tôn trọng tự do, tín ngưỡng, tôn giáo. Khi tham gia giao thông, người dân đã tự giác chấp hành luật giao thông, đội mũ bảo hiểm, đi đúng tốc độ, làn đường quy định, không dừng đỗ xe sai quy định, không chở hàng hóa quá tải, quá khổ. Tại các điểm sinh hoạt cộng đồng, nơi công cộng, ý thức chấp hành, giữ gìn vệ sinh chung của người dân đã được nâng lên, góp phần tạo dựng cảnh quan thân thiện, văn minh.

Có thể nói, việc thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn huyện Hoài Đức đã góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ “kỷ cương – trách nhiệm – tận tình – thân thiện”; Định hướng cho cán bộ các chuẩn mực trong giải quyết công việc với tổ chức và công dân, trong gia đình và xã hội; Từng bước xây dựng, hình thành những chuẩn mực văn hóa nhằm điều chỉnh lời nói, thái độ, hành vi của cá nhân, tổ chức nơi công cộng; Góp phần giữ gìn và phát triển truyền thống văn hóa tốt đẹp của Thủ đô và đất nước, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh./.

Thanh Hồng

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh