Văn hóa - xã hội

UBND huyện triển khai kế hoạch tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn huyện
Ngày đăng 07/11/2018 | 09:01  | View count: 466

Sáng 6/11, đồng chí Đỗ Đức Trung-Thường vụ huyện ủy, phó Chủ tịch UBND, trưởng ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở huyện tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện trên địa bàn tới các đồng chí lãnh đạo UBND và cán bộ văn phòng-thống kê các xã, thị trấn.

Toàn cảnh hội nghị

Đ/c Trần Thị Thúy-Chi cục trưởng Chi cục thống kê huyện thông qua kế hoạch cuộc Tổng điều tra trên địa bàn huyện

Cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 được thực hiện từ ngày 01/4/2019 và kết thúc chậm nhất vào ngày 25/5/2019. Cuộc tổng điều tra được thực hiện trên phạm vi toàn huyện đối với tất cả các đơn vị điều tra là hộ gia đình. Nội dung bao gồm điều tra toàn bộ sử dụng phiếu ngắn và điều tra chọn mẫu sử dụng phiếu dài theo quy định. Điểm đặc biệt trong thực hiện điều tra lần này là các điều tra viên không chỉ sử dụng phiếu điều tra, bảng hỏi thông thường mà áp dụng khoa học công nghệ để thực hiện phiếu điện tử.

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là cuộc tổng điều tra quan trọng, phức tạp, phạm vi rộng, liên quan trực tiếp đến các hộ dân cư và người dân thực tế thường trú trên địa bàn, thu thập số liệu trong thời gian ngắn. Chính vì vậy, để quá trình điều tra được tiến hành đảm bảo về chất lượng và tiến độ, UBND huyện đã thành lập ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng thành viên. Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo huyện là Chi cục thống kê cũng đã có những hướng dẫn bước đầu tới các xã, thị trấn.

Đ/c Đỗ Đức Trung-TVHU, P.Chủ tịch UBND, trưởng BCĐ huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm của cuộc tổng điều tra, đồng chí Đỗ Đức Trung-Thường vụ huyện ủy, phó Chủ tịch UBND, trưởng ban chỉ đạo huyện yêu cầu các ngành của huyện và các xã, thị trấn căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao phối hợp chặt chẽ thực hiện, nhất là trong công tác tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của cuộc tổng điều tra; có kế hoạch đảm bảo cân đối ngân sách cho thực hiện nhiệm vụ này. Đối  với các xã, thị trấn cần sớm thành lập Ban chỉ đạo cấp xã, phân công rõ trách nhiệm, nhiệm vụ của từng thành viên; thực hiện việc tuyển chọn điều tra viên và tổ trưởng điều tra đảm bảo có năng lực, trách nhiệm, sử dụng thành thạo máy tính bảng và điện thoại thông minh. Đồng chí Trưởng ban chỉ đạo huyện cũng đề nghị cấp ủy các xã, thị trấn cần có Nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo thực hiện cuộc tổng điều tra trên địa bàn đảm bảo sát với thực tế để lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, đồng bộ, hiệu quả./.

 

Thanh Thạo

 

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh