Văn hóa - xã hội

Nâng mức cho vay chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường
Ngày đăng 29/09/2018 | 08:05  | View count: 239

Nâng mức cho vay chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường

Ngày 19/09/2018, Thủ tướng Chính phủ  ký Quyết định 1205/QĐ-TTg về việc điều chỉnh mức vốn cho vay tín dụng tối đa thực hiện Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

Theo đó, tăng mức vốn cho vay đối với mỗi loại công trình tối đa là 10 triệu đồng/hộ thay vì mức vốn 6 triệu đồng/hộ như trước đây. Các đối tượng được hưởng tín dụng thực hiện Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

-  Hộ gia đình định cư hợp pháp tại địa phương thuộc khu vực nông thôn chưa có nước sạch hoặc đã có nhưng chưa đạt quy chuẩn, chưa bảo đảm vệ sinh; hộ gia đình sau khi đã trả hết nợ vốn vay, có nhu cầu vay mới để xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp các công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đã sử dụng nhiều năm, bị hư hỏng, xuống cấp, không đảm bảo theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia;

-  Có đơn xin vay vốn để xây dựng mới hoặc cải tạo, nâng cấp công trình cấp nước sạch và vệ sinh môi trường;

- Có cam kết sử dụng vốn vay đúng mục đích, trả nợ đúng hạn và được chính quyền cấp xã xác nhận.

Quyết định này đáp ứng nhu cầu về nguồn vốn, hỗ trợ người dân mạnh dạn đầu tư xây dựng công trình nước sạch và vệ sinh môi trường theo tiêu chuẩn quốc gia.

Ngân hàng chính sách xa hội huyện

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh