Văn hóa - xã hội

Kết quả cuộc thi “Tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015” trên địa bàn huyện Hoài Đức
Ngày đăng 28/09/2018 | 14:24  | View count: 593

Thực hiện Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 09/3/2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015” trên địa bàn thành phố Hà Nội, UBND huyện Hoài Đức đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức triển khai cuộc thi sâu rộng đến các ngành, các cấp và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện.

Thực hiện Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 09/3/2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015” trên địa bàn thành phố Hà Nội, UBND huyện Hoài Đức đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức triển khai cuộc thi sâu rộng đến các ngành, các cấp và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, triển khai cuộc thi “Tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015”được UBND huyện quan tâm, chỉ đạo thực hiện thường xuyên đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn huyện thông qua các hình thức tuyên truyền gồm: Tổ chức 18 hội nghị phổ biến quy định của pháp luật về những điểm mới của Bộ luật Hình sự năm 2015, cấp phát hơn 15.000 tờ gấp về tìm hiểu một số quy định mới của Bộ luật Hình sự năm 2015 và 334 đầu sách Bộ Luật hình sự năm 2015, tìm hiểu một số nội dung cơ bản của Bộ luật Hình sự năm 2015.

Hội n ghị tuyên truyền Bộ luật Hình sự năm 2015 cho Đoàn viên Thanh niên

Công tác đôn đốc, hướng dẫn trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015” được UBND huyện quan tâm, chỉ đạo thực hiện thường xuyên, liên tục cho đến khi kết thúc cuộc thi.

Cuộc thi đã thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và Nhân dân trên địa bàn huyện tham gia viết bài dự thi. Ban tổ chức cuộc thi đã tiếp nhận bài dự thi của 13 8 cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện (bao gồm 20 xã, thị trấn và 118 cơ quan, đơn vị, trường học) với tổng số 22.465 bài dự thi (trong đó: 9.524 bài dự thi của người trên 18 tuổi; 12.941 bài dự thi của người dưới 18 tuổi). Các đơn vị có nhiều bài dự thi nhất là: Liên Đoàn Lao động huyện: 3.987 bài dự thi; Trường THPT Hoài Đức A: 1.841 bài dự thi; Cán bộ và nhân dân xã Song Phương: 758 bài dự thi; Cán bộ và nhân dân xã Kim Chung: 521 bài dự thi; ...

Kết quả chấm sơ khảo đã lựa chọn được 130 bài dự thi (100 bài của người trên 18 tuổi, 30 bài của người dưới 18 tuổi) có chất lượng (theo số điểm từ cao xuống thấp) để chấm vòng chung khảo. Tiêu biểu như bài dự thi của cô giáo Nguyễn Thị Dịu - Giáo viên Trường THPT Hoài Đức A; đồng chí Nguyễn Thanh Minh - Công an huyện Hoài Đức; đồng chí Lê Quốc Hiệp - Viện Kiểm sát nhân dân huyện; cô giáo Nguyễn Thị Hoa - Trường Tiểu học Đức Thượng; em Nguyễn Ngọc Diệp - Thôn Lai Xá, xã Kim Chung, …

Ban Giám khảo cuộc thi của huyện chấm bài dự thi

Căn cứ Thể lệ của Ban Tổ chức cuộc thi Thành phố và Kế hoạch, quyết định của UBND huyện, Ban Tổ chức cuộc thi của huyện đã ban hành Thể lệ và quyết định thành lập Ban giám khảo chấm sơ khảo các bài dự thi trên địa bàn huyện. UBND huyện sẽ tổ chức tổng kết cuộc thi và trao Giải tập thể: 01 giải nhất, 02 giải nhì và 03 giải ba. Giải cá nhân: 01 giải nhất, 03 giải nhì, 05 giải ba và 05 giải khuyến khích cho các tập thể và cá nhân có bài viết dự thi tốt tại Lễ phát động, hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11/2018./.

Phòng tư pháp Hoài Đức

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh