Văn hóa - xã hội

Hội nghị triển khai Bộ Luật hình sự năm 2015 và Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017
Ngày đăng 30/03/2018 | 03:14  | View count: 876

Sáng 29/3, UBND huyện Hoài Đức tổ chức hội nghị triển khai bộ Luật hình sự năm 2015 và Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017 cho gần 200 đại biểu là lãnh đạo các phòng, ban, ngành đoàn thể huyện; lãnh đạo các cơ quan công an, ban chỉ huy quân sự, tòa án nhân dân, viện kiểm sát nhân dân, chi cục thi hành án dân sự, chi cục thuế, đội quản lý thị trường số 24 huyện; lãnh đạo Đảng ủy, chủ tịch UBND, trưởng công an, công chức tư pháp-hộ tịch các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Sáng 29/3, UBND huyện Hoài Đức tổ chức hội nghị triển khai bộ Luật hình sự năm 2015 và Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017 cho gần 200 đại biểu là lãnh đạo các phòng, ban, ngành đoàn thể huyện; lãnh đạo các cơ quan công an, ban chỉ huy quân sự, tòa án nhân dân, viện kiểm sát nhân dân, chi cục thi hành án dân sự, chi cục thuế, đội quản lý thị trường số 24 huyện; lãnh đạo Đảng ủy, chủ tịch UBND, trưởng công an, công chức tư pháp-hộ tịch các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Đại biểu dự hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được truyền đạt những nội dung cơ bản và những điểm mới của Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 và Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017. Theo đó, Bộ Luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung một số điều năm 2017 gồm 3 phần, 26 chương với 426 điều, tăng thêm 2 chương và 72 điều. Trong đó, bổ sung, sửa đổi các nội dung: nhiệm vụ bảo vệ quyền con người; cơ sở trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân thương mại phạm tội; chế định chuẩn bị phạm tội; mở rộng phạm vi áp dụng hình phạt cảnh cáo; thu hẹp phạm vi áp dụng hình phạt tử hình; quy định về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự; chế định tha tù trước thời hạn có điều kiện...Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017 gồm 9 chương, 78 điều với nội dung cơ bản những quy định chung; phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; thiệt hại được bồi thường; cơ quan giải quyết bồi thường; thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường; kinh phí bồi thường và thủ tục chi trả; trách nhiệm hoàn trả; trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong công tác bồi thường nhà nước; điều khoản thi hành.

Thạc sĩ nguyễn Văn Hà-Đoàn luật sư thành phố Hà Nội

triển khai những điểm mới của Bộ Luật hình sự năm 2015

Qua hội nghị, nhằm góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam, bảo đảm hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đồng thời đảm bảo tốt quyền con người và lợi ích hợp pháp của công dân, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, cải cách hành chính trong tình hình mới./.

Chu Hồng

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh