VĂN BẢN PHÁP QUY

Số/Kí hiệu 10/2018/NQ-HĐND
Ngày ban hành 05/12/2018
Ngày có hiệu lực 01/01/2019
Người ký
Trích yếu Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất, phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; xây dựng hạ tầng nông thôn thành phố Hà Nội
Cơ quan ban hành HĐND Thành phố Hà Nội
Thể loại Nghị quyết
Tài liệu đính kèm
120190116133623_NQ_10_2018.pdf