VĂN BẢN PHÁP QUY

Số/Kí hiệu 07/2018/NQ-HĐND
Ngày ban hành 05/07/2018
Ngày có hiệu lực 01/01/2019
Người ký
Trích yếu Về quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội
Cơ quan ban hành HĐND Thành phố Hà Nội
Thể loại Nghị quyết
Tài liệu đính kèm
120190116133343_NQ_07_2018_HDND.pdf
Văn bản khác