VĂN BẢN PHÁP QUY

Số/Kí hiệu 26/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 02/11/2018
Ngày có hiệu lực 12/11/2018
Người ký
Trích yếu Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội sửa đổi Quyết định số 54/2016/QĐ-UBND ngày 31/12/2016 của UBND Thành phố ban hành giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt; giá dịch vụ vệ sinh môi trường đối với chất thải rắn công nghiệp thông thường trên địa bàn thành phố Hà Nội
Cơ quan ban hành UBND Thành phố Hà Nội
Thể loại Quyết định
Tài liệu đính kèm
120190116104053_QDPQ_26_2018.pdf