VĂN BẢN PHÁP QUY

Số/Kí hiệu 25/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/10/2018
Ngày có hiệu lực 25/10/2018
Người ký Nguyễn Đức Chung
Trích yếu Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; đăng ký biến động về sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất cho các tổ chức trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
Cơ quan ban hành UBND Thành phố Hà Nội
Thể loại Quyết định
Tài liệu đính kèm
120181121095809_QDPQ_25_2018.pdf