VĂN BẢN PHÁP QUY

Số/Kí hiệu 35/2017/TT-BGTVT
Ngày ban hành 09/10/2017
Ngày có hiệu lực 01/12/2017
Người ký Trương Quang Nghĩa
Trích yếu Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
Cơ quan ban hành Bộ Giao thông vận tải
Thể loại Thông tư
Văn bản khác