VĂN BẢN PHÁP QUY

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
8842/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện năm 2021 31/12/2021
91/2019/NĐ-CP Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai 19/11/2019 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
4304/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố thủ tục danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp Thành phố, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn Thành phố Hà Nội; Danh mục thủ tục hành chính liên thông với Bộ Tư pháp; Thủ tục hành chính liên thông trong nội bộ thành phố Hà Nội 13/08/2019 Nguyễn Đức Chung
41/2019/QH14 Luật Thi hành án hình sự 03/07/2019 Nguyễn Thị Kim Ngân
44/2019/QH14 Luật phòng chống tác hại của rượu, bia 03/07/2019 Nguyễn Thị Kim Ngân
38/2019/QH14 Luật Quản lý thuế 03/07/2019 Nguyễn Thị Kim Ngân
39/2019/QH14 Luật đầu tư công 03/07/2019 Nguyễn Thị Kim Ngân
43/2019/QH14 Luật giáo dục 03/07/2019 Nguyễn Thị Kim Ngân
40/2019/QH14 Luật kiến trúc 03/07/2019 Nguyễn Thị Kim Ngân
42/2019/QH14 Luật sử đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm, Luật sở hữu trí tuệ 03/07/2019 Nguyễn Thị Kim Ngân
30/2018/QĐ-UBND Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quy chế thu hồi vốn đầu tư xây dựng công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị sử dụng chung (cống cáp, hào và tuy nen kỹ thuật) trên địa bàn thành phố Hà Nội 28/12/2018
29/2018/QĐ-UBND Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Nghị quyết của HĐND Thành phố quy định mức hỗ trợ bằng tiền đối với người dân trong phạm vi vùng ảnh hưởng môi trường khu vực xung quanh các khu xử lý chất thải rắn bằng phương pháp chôn lấp trên địa bàn thành phố Hà Nội 21/12/2018 Nguyễn Đức Chung
13/2018/NQ-HĐND Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND của HĐND Thành phố về việc đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội. 05/12/2018
11/2018/NQ-HĐND Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc quy định một số nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố 05/12/2018
10/2018/NQ-HĐND Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất, phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; xây dựng hạ tầng nông thôn thành phố Hà Nội 05/12/2018
08/2018/NQ-HĐND Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND của HĐND Thành phố Hà Nội về việc bãi bỏ các quy định liên quan đến Thường trực HĐND Thành phố tại các nghị quyết của HĐND Thành phố đã ban hành triển khai thi hành Luật Đầu tư công năm 2014 và một số Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công 05/12/2018
28/2018/QĐ-UBND Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về phát triển và quản lý chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội 16/11/2018
27/2018/QĐ-UBND Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy trình tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh trên địa bàn thành phố Hà Nội 13/11/2018
26/2018/QĐ-UBND Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội sửa đổi Quyết định số 54/2016/QĐ-UBND ngày 31/12/2016 của UBND Thành phố ban hành giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt; giá dịch vụ vệ sinh môi trường đối với chất thải rắn công nghiệp thông thường trên địa bàn thành phố Hà Nội 02/11/2018
25/2018/QĐ-UBND Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; đăng ký biến động về sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất cho các tổ chức trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội 15/10/2018 Nguyễn Đức Chung