VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CÔNG TÁC TƯ PHÁP

Kế hoạch Tổ chức thực hiện và phát động thi đua hưởng ứng "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" trên địa bàn huyện Hoài Đức năm 2019

Ngày đăng 24/10/2019 | 08:44 AM  | View count: 148
UBND huyện đăng tải Quyết định 1373/QĐ-BTP ngày 17/6/2019 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch hưởng ứng ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã...

Kế hoạch tổ chức cuộc thi " Tìm hiểu Dịch vụ công trực tuyến" trên địa bàn huyện Hoài Đức năm 2019

Ngày đăng 26/07/2019 | 04:52 PM  | View count: 844
UBND huyện đăng tải Kế hoạch số 123/KH-UBND ngày 9/4/2019 của UBND huyện về Kế hoạch tổ chức cuộc thi  " Tìm hiểu Dịch vụ công trực tuyến" trên địa...

Kế hoạch tuyên truyền thực hiện đề án đầu tư xây dựng huyện Hoài Đức thành quận Hoài Đức vào năm 2020

Ngày đăng 24/07/2019 | 04:45 PM  | View count: 820
UBND huyện đăng tải Kế hoạch số 124/KH-UBND ngày 9/4/2019 của UBND huyện về Kế hoạch  tuyên truyền thực hiện đề án đầu tư xây dựng huyện Hoài Đức...

Kế hoạch tham gia cuộc thi "Hoài giải viên giỏi" trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2019

Ngày đăng 10/06/2019 | 09:08 AM  | View count: 1696
UBND huyện đăng tải Kế hoạch số 158/KH-UBND ngày 28/5/2019 của UBND huyện Hoài Đức về việc ban hành Kế hoạch tham gia cuộc thi "Hoài giải viên...

Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện Hoài Đức năm 2019

Ngày đăng 16/01/2019 | 02:22 PM  | View count: 1054
Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện Hoài Đức năm 2019

Kế hoạch trọng tâm công tác tư pháp trên địa bàn huyện Hoài Đức năm 2019

Ngày đăng 16/01/2019 | 02:16 PM  | View count: 747
Kế hoạch trọng tâm công tác tư pháp trên địa bàn huyện Hoài Đức năm 2019

Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2018

Ngày đăng 24/12/2018 | 03:50 PM  | View count: 1035
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2018

Kế hoạch tổ chức thực hiện và phát động ngày Pháp luật Việt Nam

Ngày đăng 10/09/2018 | 02:49 PM  | View count: 796
UBND huyện Hoài Đức ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện và phát động đợt thi đua hưởng ứng "Ngày pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam" trên địa bàn huyện năm 201

Kế hoạch trọng tâm công tác Tư pháp trên địa bàn huyện Hoài Đức năm 2018

Ngày đăng 29/01/2018 | 02:45 PM  | View count: 697
Kế hoạch trọng tâm công tác Tư pháp trên địa bàn huyện Hoài Đức năm 2018

Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật, hoà giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn huyện Hoài Đức năm 2018

Ngày đăng 19/01/2018 | 02:36 PM  | View count: 825
Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật, hoà giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn huyện Hoài Đức năm 2018

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh