ỦY BAN NHÂN DÂN

 

 

 1. 1.

Chủ Tịch

Ông Nguyễn Hoàng Trường

 1. 2. 

P.Chủ tịch

Ông Nguyễn Trung Thuận

 1. 3. 

P. Chủ tịch

Ông Nguyễn Anh

 1. 4. 

Ủy viên

Ông Nguyễn Ngọc Mẽ – Trưởng Công an huyện
 1. 5. 

Ủy viên

Chỉ huy Trưởng BCH Quân sự huyện

 1. 6. 

Ủy viên

Ông Nguyễn Xuân Lý -  Trưởng phòng Nội vụ huyện

 1. 7. 

Ủy viên

Bà Hồ Thị Na - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện

 1. 8. 

Ủy viên

Bà Bùi Thu Hương – Trưởng phòng Lao động TBXH huyện

 1. 9. 

Ủy viên

Bà Nguyễn Thị Kim Anh - Chánh thanh tra huyện

 1. 10. 

Ủy viên

Bà Nguyễn Thị Thanh – Trưởng phòng Y tế huyện

 1. 11. 

Ủy viên

Ông Phùng Bá Nhân - Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện

 1. 12. 

Ủy viên

Ông Nguyễn Đình Linh – Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện

 1. 13. 

Ủy viên

Ông Vương Văn Lâm – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện

 1. 14. 

Ủy viên

Trưởng phòng Kinh tế huyện

15.Ủy viênÔng Lê Đức Phóng  - Trưởng phòngTư pháp huyện
16.Ủy viênBà Đồng Thị Nga - Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện
 1. 17. 

Ủy viên

Ông Nguyễn Văn Thuận – Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện