tuyển dụng

Thông báo Một số Nội dung quan trọng trong thi tuyển công chức hành chính năm 2019

Ngày đăng 04/06/2019 | 10:47 AM  | View count: 1893
UBND huyện Hoài Đức thông báo một số nội dung sau: - UBND huyện đăng tải Công văn số 1192/CV-HĐTD ngày 31/5/2019 của Hội đồng thi tuyển công chức ...

Hoài Đức họp triển khai Kế hoạch tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp và tuyển sinh năm học 2019-2020.

Ngày đăng 31/05/2019 | 08:45 AM  | View count: 1874
Chiều ngày 29/5/2019. Ban chỉ đạo tổ chức các kỳ thi và Tuyển sinh huyện Hoài Đức, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Đức Trung : Phó Chủ tịch...

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện và số báo danh, ca thi kỳ thi tuyển công chức hành chính năm 2019

Ngày đăng 30/05/2019 | 04:08 PM  | View count: 1912
UBND huyện đăng tải các nội dung sau: - Quyết định số 2768/QĐ-UBND ngày 27/5/2019 của UBND thành phố về việc phê duyệt người đủ điều kiện, không đủ điều kiện...

Thông báo tổ chức thi, chấm thi, phúc khảo kỳ thi tuyển công chức xã năm 2019 trên địa bàn huyện Hoài Đức

Ngày đăng 28/05/2019 | 03:38 PM  | View count: 1415
UBND huyện đăng tải Thông báo số 09/TB-HĐTD ngày 27/5/2019 của Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã về việc thông báo tổ chức thi, chấm thi,...

Thông báo tổ chức thi trắc nghiệm công chức xã, thị trấn huyện Hoài Đức năm 2019

Ngày đăng 23/05/2019 | 07:47 AM  | View count: 1451
UBND huyện đăng tải nội dung chi tiết Thông báo số 05/TB-HĐTD ngày 21/5/2019 của Hội đồng tuyển dụng cấp xã, huyện Hoài Đức để thí sinh được biết ...

Thông Báo: Tuyển dụng công chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội thành phố Hà Nội năm 2019

Ngày đăng 22/05/2019 | 10:58 AM  | View count: 2494
Thực hiện Kế hoạch số 29-KH/TU ngày 29/3/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về  tuyển dụng công chức các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các...

Quyết định về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi công chức xã, thị trấn thuộc huyện Hoài Đức năm 2019; Hướng dẫn và danh sách ca thi công chức xã, thị trấn huyện Hoài Đức năm 2019

Ngày đăng 22/05/2019 | 09:46 AM  | View count: 1489
UBND huyện đăng tải Quyết định số 1588/QĐ-UBND ngày 02/5/2019 của UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự...

THÔNG BÁO: nội dung ôn tập công chức hành chính và công chức cấp xã năm 2019

Ngày đăng 16/05/2019 | 02:11 PM  | View count: 1508
UBND huyện thông báo một số nội dung cụ thể như sau: * Đối với công chức hành chính: UBND huyện đăng tải Quyết định số 291/QĐ-HDTT ngày 13/5/2019...

Thông báo Nội dung ôn tập thi Công chức cấp xã năm 2019

Ngày đăng 14/05/2019 | 03:29 PM  | View count: 1577
UBND huyện đăng tải Quyết định số 292 ngày 13/5/2019 của Ban Chỉ đạo tuyển dụng công chức viên chức Thành phố về việc phê duyệt nội dung, tài liệu...

Thông báo Hướng dẫn tổ chức, thực hiện tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn năm 2019 trên địa bàn thành phố Hà Nội và một số nội dung liên quan

Ngày đăng 13/05/2019 | 03:04 PM  | View count: 1346
UBND huyện Hoài Đức thông báo nội dung như sau: UBND huyện đăng tải Hướng dẫn số 979/HD-SNV ngày 10/5/2019 của Ban Chỉ đạo tuyển dụng công chức, viên...

Thông báo lịch tổ chức thi tuyển công chức năm 2019 và một số nội dung liên quan

Ngày đăng 11/05/2019 | 10:23 PM  | View count: 3281
UBND huyện Hoài Đức thông báo một số nội dung như sau: 1. Thực hiện văn bản số 967/TB-SNV ngày 09/5/2019 của Sở Nội vụ Hà Nội về việc kiểm tra dữ liệu...

Thông báo danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển công chức cấp xã, viên chức giáo dục huyện Hoài Đức năm 2019

Ngày đăng 26/04/2019 | 10:11 PM  | View count: 10300
Thực hiện Quyết định số 1059/QĐ-UBND ngày 06/3/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã, phường, thị trấn...

Về việc thông báo bổ sung một số nội dung tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển công chức, viên chức giáo dục năm 2019

Ngày đăng 03/04/2019 | 03:53 PM  | View count: 2766
Thực hiện Công văn số 647/SNV-CCVC ngày 29/3/2019 của Sở Nội vụ Hà Nội về việc thông báo bổ sung một số nội dung tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển...

Thông báo chỉ tiêu, thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ, phiếu đăng ký dự tuyển công chức, công chức cấp xã, viên chức giáo dục huyện Hoài Đức năm 2019

Ngày đăng 15/03/2019 | 04:18 PM  | View count: 10790
UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1508/QĐ-UBND ngày 06/3/2019 Về việc phê duyệt chỉ tiêu và Kế hoạch thi tuyển công chức...

Thông báo: Về việc niêm yết kết quả xét tuyển lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP làm nhân viên nấu ăn trong trường Mầm non công lập trực thuộc UBND huyện Hoài Đức năm 2017

Ngày đăng 20/07/2017 | 03:52 PM  | View count: 2460
THÔNG BÁO Về việc niêm yết kết quả xét tuyển lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP làm nhân viên nấu ăn trong trường Mầm non công lập trực thuộc UBND huyện Hoài Đức năm 2017

Thông báo: Về việc chuyển đổi nguyện vọng dự xét tuyển lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP làm nhân viên nấu ăn trong trường Mầm non công lập trực thuộc UBND huyện Hoài Đức năm 2017

Ngày đăng 08/07/2017 | 03:58 PM  | View count: 1950
THÔNG BÁO Về việc chuyển đổi nguyện vọng dự xét tuyển lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP làm nhân viên nấu ăn trong trường Mầm non công lập trực thuộc UBND huyện Hoài Đức năm 2017

Kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu "70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ"

Ngày đăng 08/06/2017 | 04:42 PM  | View count: 1663
Thực hiện chỉ thị số 22-CT/HU ngày 22/12/2016 của Huyện ủy Hoài Đức về Lãnh đạo tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017), UBND huyện Hoài...

Thông báo: Về việc Tập trung thí sinh đủ điều kiện dự tuyển lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP làm công tác bảo vệ tại các đơn vị giáo dục công lập huyện Hoài Đức năm 2017

Ngày đăng 27/05/2017 | 04:55 PM  | View count: 1881
Thông báo: Về việc Tập trung thí sinh đủ điều kiện dự tuyển lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP làm công tác bảo vệ tại các đơn vị giáo dục công lập huyện Hoài Đức năm 2017

Thông báo: Về việc niêm yết công khai danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP làm công tác bảo vệ tại các đơn vị giáo dục công lập huyện Hoài Đức năm 2017

Ngày đăng 27/05/2017 | 04:54 PM  | View count: 1633
Thông báo: Về việc niêm yết công khai danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP làm công tác bảo vệ tại các đơn vị giáo dục công lập huyện Hoài Đức...

Thông báo: Về việc niêm yết Kế hoạch xét tuyển lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP làm công tác bảo vệ tại các đơn vị giáo dục công lập huyện Hoài Đức năm 2017

Ngày đăng 12/05/2017 | 04:48 PM  | View count: 2019
Thông báo: Về việc niêm yết Kế hoạch xét tuyển lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP làm công tác bảo vệ tại các đơn vị giáo dục công lập huyện Hoài Đức năm 2017

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh