tuyển dụng

Hướng dẫn thí sinh dự tuyển sát hạch vòng 2 kỳ thi xét tuyển viên chức giáo dục huyện Hoài Đức

Ngày đăng 15/07/2020 | 05:04 PM  | View count: 1275
UBND huyện đăng tải Thông báo Hướng dẫn thí sinh dự tuyển sát hạch vòng 2 kỳ thi xét tuyển viên chức giáo dục huyện Hoài Đức để...

THÔNG BÁO: Danh sách thí sinh đủ điểu kiện xét tuyển chức danh Chỉ huy trưởng BCH Quân sự xã, thị trấn huyện Hoài Đức năm 2020

Ngày đăng 15/07/2020 | 05:00 PM  | View count: 792
Hội đồng xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng Quân sự huyện Hoài Đức đăng tải Thông báo số 02/TB-HĐXT ngày 15/7/2020 của Hội đồng xét tuyển...

THÔNG BÁO: công khai vị trí các thí sinh đã đăng ký trong kỳ xét tuyển viên chức các cơ sở giáo dục huyện Hoài Đức năm 2020 sau chuyển đổi nguyện vọng lần 2

Ngày đăng 15/07/2020 | 08:30 AM  | View count: 944
UBND huyện đăng tải Thông báo số 536/TB-UBND  ngày 14/7/2020 của UBND huyện về việc thông báo công khai vị trí các thí sinh...

Thông báo: Danh sách, số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển viên chức giáo dục huyện Hoài Đức năm 2020 tính đến 17h00' ngày 14/7/2020

Ngày đăng 14/07/2020 | 05:40 PM  | View count: 861
UBND huyện đăng tải thông báo danh sách, số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển viên chức giáo dục huyện Hoài Đức năm 2020 tính...

Thông báo: Danh sách, số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển viên chức giáo dục huyện Hoài Đức năm 2020 tính đến 17h00' ngày 13/7/2020

Ngày đăng 13/07/2020 | 05:23 PM  | View count: 756
UBND huyện Hoài Đức đăng tải thông báo danh sách, số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển viên chức giáo dục huyện Hoài Đức năm...

Thông báo danh sách, số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển viên chức huyện Hoài Đức năm 2020 (tính đến 17h ngày 10/7/2020)

Ngày đăng 10/07/2020 | 06:57 PM  | View count: 879
UBND huyện đăng tải thông báo danh sách, số lượng thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức giáo dục huyện Hoài Đức năm 2020 tính đến...

Thông báo danh sách, số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển viên chức giáo dục huyện Hoài Đức năm 2020 tính đến 17h00' ngày 09/7/2020

Ngày đăng 09/07/2020 | 05:30 PM  | View count: 714
UBND huyện đăng tải thông báo danh sách, số lượng thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức giáo dục huyện Hoài Đức năm 2020 tính đến...

Thông báo: Danh sách, số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển viên chức giáo dục huyện Hoài Đức năm 2020 tính đến 17h00' ngày 08/7/2020

Ngày đăng 08/07/2020 | 05:20 PM  | View count: 745
UBND huyện thông báo danh sách, số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển viên chức giáo dục huyện Hoài Đức năm 2020 tính đến...

Thông báo danh sách, số lượng thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức giáo dục huyện Hoài Đức năm 2020 tính đến 17h00' ngày 07/7/2020

Ngày đăng 07/07/2020 | 05:30 PM  | View count: 777
UBND huyện thông báo danh sách, số lượng thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức giáo dục huyện Hoài Đức năm 2020 tính đến 17h00'...

THÔNG BÁO: Công khai các vị trí đã đăng ký trong kỳ xét tuyển viên chức giáo dục huyện Hoài Đức năm 2020 sau chuyển đổi nguyện vọng lần 1

Ngày đăng 07/07/2020 | 08:30 AM  | View count: 666
UBND huyện đăng tải Thông báo số 525/TB-UBND về việc công khai các vị trí đã đăng ký trong kỳ xét tuyển giáo viên các...

Thông báo danh sách, số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển viên chức huyện Hoài Đức năm 2020 (tính đến 17h ngày 6/7/2020)

Ngày đăng 06/07/2020 | 05:31 PM  | View count: 776
UBND huyện đăng tải thông báo danh sách, số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển viên chức giáo dục huyện Hoài Đức năm 2020...

THÔNG BÁO: Danh sách, số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển viên chức giáo dục huyện Hoài Đức năm 2020 (tính đến 17h00' ngày 03/7/2020)

Ngày đăng 03/07/2020 | 05:41 PM  | View count: 914
UBND huyện đăng tải thông báo danh sách, số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển viên chức giáo dục huyện Hoài Đức năm 2020...

THÔNG BÁO: Danh sách, số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển viên chức giáo dục huyện Hoài Đức năm 2020 tính đến 17h ngày 02/7/2020

Ngày đăng 02/07/2020 | 05:09 PM  | View count: 726
UBND huyện đăng tải Thông báo danh sách, số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển viên chức giáo dục huyện Hoài Đức năm 2020...

HƯỚNG DẪN: Nội dung ôn tập và xây dựng đáp án chấm điểm sát hạch vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức giáo viên các cơ sở giáo dục trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã năm 2020

Ngày đăng 02/07/2020 | 10:28 AM  | View count: 666
UBND huyện Hoài Đức đăng tải Hướng dẫn số 1780/HD-BCĐ ngày 29/6/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn nội dung ôn tập và xây dựng...

Thông báo danh sách, số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển viên chức giáo dục huyện Hoài Đức năm 2020 tính đến 17h ngày 01/7/2020

Ngày đăng 01/07/2020 | 05:15 PM  | View count: 882
UBND huyện đăng tải Danh sách, số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển viên chức giáo dục huyện Hoài Đức năm 2020 tính đến...

THÔNG BÁO: Danh sách, số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển viên chức giáo dục huyện Hoài Đức năm 2020 tính đến 17h ngày 30/6/2020

Ngày đăng 30/06/2020 | 05:30 PM  | View count: 699
UBND huyện đăng tải Danh sách, số lượng thí sinh đăng ký dự xét tuyển viên chức giáo dục huyện Hoài Đức năm 2020 tính đến...

Danh sách, số lượng thí sinh đăng ký dự xét tuyển viên chức giáo dục huyện Hoài Đức năm 2020 tính đến 17h ngày 29/6/2020

Ngày đăng 29/06/2020 | 05:20 PM  | View count: 792
UBND huyện đăng tải Danh sách, số lượng thí sinh đăng ký dự xét tuyển viên chức giáo dục huyện Hoài Đức năm 2020 tính đến...

THÔNG BÁO: Danh sách, số lượng thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức giáo dục huyện Hoài Đức năm 2020 (tính đến 17h ngày 26/6)

Ngày đăng 26/06/2020 | 05:37 PM  | View count: 865
Thực hiện Quyết định số 2362/QĐ-UBND ngày 09/6/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch...

Thông báo: Danh sách, số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển viên chức giáo dục huyện Hoài Đức năm 2020 (tính đến 17h ngày 25/6)

Ngày đăng 25/06/2020 | 05:37 PM  | View count: 736
Thực hiện Quyết định số 2362/QĐ-UBND ngày 09/6/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch...

Thông báo danh sách, số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển viên chức giáo dục huyện Hoài Đức năm 2020 (tính đến 17h ngày 24/6/2020)

Ngày đăng 24/06/2020 | 05:09 PM  | View count: 745
Thực hiện Quyết định số 2362/QĐ-UBND ngày 09/6/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch...

Thông báo danh sách, số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển viên chức huyện Hoài Đức năm 2020 (tính đến 17h ngày 23/6/2020)

Ngày đăng 23/06/2020 | 05:17 PM  | View count: 795
Thực hiện Quyết định số 2362/QĐ-UBND ngày 09/6/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch...

Thông báo danh sách, số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển viên chức huyện Hoài Đức năm 2020 (tính đến 17h ngày 22/6/2020)

Ngày đăng 22/06/2020 | 05:17 PM  | View count: 851
Thực hiện Quyết định số 2362/QĐ-UBND ngày 09/6/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch...

Thông báo danh sách, số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển viên chức huyện Hoài Đức năm 2020 (tính đến 17h ngày 19/6/2020)

Ngày đăng 19/06/2020 | 05:11 PM  | View count: 952
Thực hiện Quyết định số 2362/QĐ-UBND ngày 09/6/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch...

Thông báo danh sách, số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển viên chức giáo dục huyện Hoài Đức năm 2020 tính đến 17h00' ngày 18/6//2020

Ngày đăng 18/06/2020 | 05:15 AM  | View count: 891
Thực hiện Quyết định số 2362/QĐ-UBND ngày 09/6/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch...

Thông báo danh sách, số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển viên chức huyện Hoài Đức năm 2020 (tính đến 17h ngày 16/6/2020)

Ngày đăng 16/06/2020 | 05:29 PM  | View count: 1023
Thực hiện Quyết định số 2362/QĐ-UBND ngày 09/6/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch xét tuyển...

THÔNG BÁO: số lượng, danh sách thi sinh đăng ký xét tuyển giáo viên các cơ sở giáo dục huyện Hoài Đức năm 2020 (Tính đến 17h ngày 15/6/2020)

Ngày đăng 15/06/2020 | 05:41 PM  | View count: 926
Thực hiện Quyết định số 2362/QĐ-UBND ngày 09/6/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch xét tuyển...

THÔNG BÁO: Tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã, thị trấn thuộc huyện Hoài Đức năm 2020

Ngày đăng 12/06/2020 | 06:59 PM  | View count: 467
UBND huyện đăng tải Quyết định số 3701/QĐ-UBND ngày 28/5/2020 của UBND huyện Hoài Đức về việc ban hành kế hoạch tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy...

THÔNG BÁO: về đối tượng, chỉ tiêu, điều kiện, tiêu chuẩn, thời gian, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký lệ phí dự xét tuyển giáo viên các cơ sở giáo dục huyện Hoài Đức năm 2020

Ngày đăng 12/06/2020 | 04:14 PM  | View count: 830
UBND huyện đăng tải Thông báo số 506/TB-UBND ngày 12/6/2020 của UBND huyện Hoài Đức về việc Thông báo đối tượng, chỉ tiêu, điều kiện, tiêu...

KẾ HOẠCH: Tổ chức xét tuyển viên chức vào các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Hoài Đức năm 2020

Ngày đăng 12/06/2020 | 02:14 PM  | View count: 461
UBND huyện đăng tải Kế hoạch số 143/KH-UBND ngày 12/6/2020 về việc Tổ chức xét tuyển viên chức vào các cơ sở giáo dục huyện Hoài Đức năm 2020...

Quyết định phê duyệt chỉ tiêu và kế hoạch xét tuyển viên chức giáo dục năm 2020

Ngày đăng 10/06/2020 | 03:44 PM  | View count: 800
UBND huyện đăng tải Quyết định số 2362/QĐ-UBND ngày 9/6/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành kế hoạch xét...

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh