tuyển dụng

THÔNG BÁO: Điểm sát hạch tiếp nhận vào viên chức kế toán làm việc tại trường THCS An Khánh năm 2021

Ngày đăng 16/11/2021 | 03:13 PM  | View count: 323
Thực hiện Quyết định số 5806/QĐ-UBND ngày 01/11/2021 của UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt nội dung, hình thức sát hạch, cách xác định kết...

THÔNG BÁO: Danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện sát hạch tiếp nhận vào viên chức kế toán Trường THCS An Khánh, huyện Hoài Đức năm 2021 và nội dung tài liệu ôn tập, thời gian, địa điểm sát hạch vào viên chức

Ngày đăng 02/11/2021 | 02:39 PM  | View count: 312
Ngàu 01/11/2021, UBND huyện Hoài Đức ký ban hành Quyết định số 5806/QĐ-UBND về Phê duyệt nội dung, hình thức sát hạch, cách xác...

THÔNG BÁO: Về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp phiếu lý lịch tư pháp đối với người trúng tuyển viên chức giáo viên năm 2020

Ngày đăng 04/05/2021 | 05:50 PM  | View count: 839
UBND huyện Hoài Đức đăng tải Công văn số 1127/STP-VP ngày 4/5/2021 về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp phiếu lý lịch tư pháp đối với người trúng tuyển ...

THÔNG BÁO: Công nhận Kết quả tuyển dụng viên chức huyện Hoài Đức năm 2020

Ngày đăng 24/04/2021 | 09:00 AM  | View count: 1582
UBND huyện đăng tải Thông báo số 23/TB-HĐTD ngày 23/4/2021 của Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Hoài Đức năm 2020 về việc thông báo kết quả...

THÔNG BÁO: Kết quả chấm điểm phục khảo bài thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành kỳ tuyển dụng viên chức giáo dục huyện Hoài Đức năm 2020

Ngày đăng 20/04/2021 | 05:04 PM  | View count: 670
UBND huyện đăng tải Thông báo 21/Tb-HĐTD ngày 20/4/2021 của Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2020 về việc thông báo Kết quả chấm điểm...

THÔNG BÁO: Kết quả điểm thi bài viết môn nghiệp vụ chuyên ngành(vòng 2) kỳ tuyển dụng viên chức giáo dục huyện Hoài Đức năm 2020

Ngày đăng 31/03/2021 | 03:00 AM  | View count: 3015
UBND huyện Hoài Đức đăng tải Thông báo số 18/TB-HĐTD ngày 31/3/2021 của Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo dục huyện Hoài Đức năm 2020 về việc ...

THÔNG BÁO: Thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2) kỳ tuyển dụng viên chức giáo dục huyện Hoài Đức năm 2020

Ngày đăng 20/03/2021 | 10:11 AM  | View count: 2292
UBND huyện Hoài Đức đăng tải Thông báo số 08/TB-HĐTD ngày 19/3/2021 của Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2020 huyện Hoài Đức về việc ...

THÔNG BÁO: Nội dung, tài liệu ôn tập Vòng 2 môn nghiệp vụ chuyên ngành Kỳ tuyển dụng viên chức giáo dục huyện Hoài Đức năm 2020

Ngày đăng 08/03/2021 | 04:30 PM  | View count: 1065
UBND huyện Hoài Đức đăng tải Thông báo số 06/TB-HĐTD ngày 8/3/2021 của Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo dục huyện Hoài Đức năm 2020 về việc ...

THÔNG BÁO: Nội dung, tài liệu ôn tập đối với kỳ thi tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập năm 2020

Ngày đăng 04/03/2021 | 01:44 PM  | View count: 739
UBND huyện Hoài Đức đăng tải Quyết định số 299/QĐ-BCĐTDVCGD ngày 03/3/2021 của Ban chỉ đạo TDVCGD thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Nội dung, tài liệu...

THÔNG BÁO: Tiếp tục tổ chức tuyển dụng viên chức giáo dục thuộc huyện Hoài Đức năm 2020

Ngày đăng 04/03/2021 | 08:17 AM  | View count: 1176
UBND huyện Hoài Đức đăng tải Thông báo số 56/TB-UBND ngày 3/3/2021 của UBND huyện về việc tiếp tục tổ chức tuyển dụng viên chức giáo dục thuộc huyện ...

THÔNG BÁO: Kết quả tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Hoài Đức năm 2020

Ngày đăng 02/03/2021 | 04:25 AM  | View count: 968
UBND huyện đăng tải thông báo số 10/TB-HĐTD ngày 01/3/2021 của HĐTD viên chức đợn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện năm 2020 về việc thông báo Kết quả tuyển...

THÔNG BÁO: về việc tạm dừng tổ chức tuyển dụng viên chức giáo dục để phòng dịch Covid-19

Ngày đăng 19/02/2021 | 01:30 PM  | View count: 707
UBND huyện đăng tải Thông báo số 04/TB-HĐTD ngày 19/02/2021 của UBND huyện về việc tạm dừng tổ chức tuyển dụng viên chức giáo dục để phòng dịch...

Thông báo: Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức giáo dục huyện Hoài Đức năm 2020

Ngày đăng 06/02/2021 | 08:30 AM  | View count: 2208
UBND huyện đăng tải thông báo số 03/TB-HĐTD ngày 05/02/2021 của Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2020 về việc thông báo công khai...

THÔNG BÁO: Kết quả điểm phỏng vấn (vòng 2) kỳ tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Hoài Đức năm 2020

Ngày đăng 05/02/2021 | 05:30 PM  | View count: 766
UBND huyện đăng tải Thông báo số 09/TB-HĐTD ngày 05/02/2021 của Hội đồng tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp năm 2020 về kết quả phỏng vấn (vòng 2) kỳ...

Đề cương ôn tập; Số BD thí sinh, phòng thi; Nội quy, quy trình phỏng vấn vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Hoài Đức năm 2020

Ngày đăng 02/02/2021 | 04:30 PM  | View count: 950
UBND huyện đăng tải Thông báo số 04/TB-HĐTD ngày 02/02/2021 của Hội đồng tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp huyện năm 2020 về việc công bố Đề cương...

Thông báo: Triệu tập thí sinh đủ điều kiện xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Hoài Đức năm 2020

Ngày đăng 29/01/2021 | 05:00 PM  | View count: 921
UBND huyện đăng tải Thông báo số 03/TB-HĐTD ngày 29/01/2021 của Hội đồng Tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp huyện năm 2020 để các thí sinh dự tuyển...

THÔNG BÁO: Nội dung ôn tập phỏng vấn (vòng 2) kỳ tuyển dụng viên chức vào làm việc tại đơn vị sự nghiệp huyện Hoài Đức năm 2020

Ngày đăng 23/01/2021 | 04:54 AM  | View count: 965
UBND huyện đăng tải Thông báo số 02/TB-HĐTD ngày 23/01/2021 của Hội đồng tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp huyện Hoài Đức năm 2020 về việc thông...

THÔNG BÁO: Lịch thi tuyển công chức năm 2020

Ngày đăng 22/01/2021 | 08:36 AM  | View count: 971
UBND huyện Hoài Đức đăng tải Thông báo số 168/TB-HĐTT ngày 21/01/2021 của Hội đồng thi tuyển công chức năm 2020 - UBND thành phố Hà Nội về việc ...

THÔNG BÁO: về Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công thuộc UBND huyện Hoài Đức năm 2020

Ngày đăng 25/12/2020 | 03:30 PM  | View count: 1702
Căn cứ Quyết định số 5337/QĐ-UBND ngày 30/11/2020 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên...

THÔNG BÁO: Tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập năm 2020

Ngày đăng 24/12/2020 | 05:12 PM  | View count: 3363
UBND huyện đăng tải Quyết định số 5444/QĐ-UBND ngày 04/12/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành  Kế hoạch...

THÔNG BÁO: Danh sách người đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2020

Ngày đăng 12/12/2020 | 05:05 PM  | View count: 986
UBND huyện đăng tải Quyết định số 5566/QĐ-UBND ngày 08/12/2020 của UBND thành phố Hà Nội  về việc phê duyetj danh sách người đủ điều kiện, không đủ...

THÔNG BÁO: Kiểm tra, đính chính dữ liệu đăng ký thi tuyển công chức năm 2020

Ngày đăng 07/11/2020 | 03:16 PM  | View count: 690
UBND huyện đăng tải Văn bản số 3195/TB-SNV ngày 6/11/2020 của Sở Nội vụ Hà Nội về việc kiểm tra, đính chính dữ liệu đăng ký thi tuyển công chức năm...

THÔNG BÁO: Tiếp nhận Phiếu đăng ký thi tuyển công chức năm 2020

Ngày đăng 18/09/2020 | 09:53 AM  | View count: 1175
UBND huyện Hoài Đức đăng tải Thông báo số 2663/TB-SNV ngày 17/9/2020 của Sở Nội vụ Hà Nội về việc thông báo Tiếp nhận Phiếu đăng ký thi...

THÔNG BÁO: Quyết định phê duyệt chỉ tiêu và Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2020

Ngày đăng 12/09/2020 | 09:46 AM  | View count: 918
UBND huyện Hoài Đức đăng tải Quyết định số 4064/QĐ-UBND ngày 11/9/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu và Kế hoạch tuyển...

Thông báo:Thời gian, địa điểm về việc nhận Quyết định tuyển dụng đối với các trường hợp xét tuyển viên chức giáo viên năm 2020

Ngày đăng 27/08/2020 | 08:52 AM  | View count: 1104
UBND huyện Hoài Đức đã ban hành Quyết định tuyển dụng đối với các trường hợp xét tuyển viên chức giáo viên năm 2020. UBND huyện...

THÔNG BÁO:Quyết định phê duyệt kết quả xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng Quân sự xã, thị trấn huyện Hoài Đức năm 2020

Ngày đăng 14/08/2020 | 05:00 AM  | View count: 855
UBND huyện đăng tải Quyết định số 4724/QĐ-UBND ngày 14/8/2020 của UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt kết quả xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng Quân...

THÔNG BÁO: Quyết định công nhận kết quả xét tuyển viên chức giáo viên huyện Hoài Đức năm 2020 và thu hồ sơ trúng tuyển kỳ thi xét tuyển viên chức giáo viên các cơ sở giáo dục huyện Hoài Đức năm 2020

Ngày đăng 07/08/2020 | 05:17 PM  | View count: 1851
UBND huyện đăng tải Quyết định số 4410/QĐ-UBND ngày 06/8/2020 của UBND huyện về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức giáo viên các cơ sở...

THÔNG BÁO: kết quả xét tuyển chức danh công chức Chỉ huy trưởng BCH quân sự xã, thị trấn huyện Hoài Đức năm 2020

Ngày đăng 30/07/2020 | 05:45 PM  | View count: 1165
UBND huyện Hoài Đức đăng tải Thông báo số 03/TB-HĐXT ngày 30/7/2020 của Hội đồng xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng quân sự huyện về việc...

THÔNG BÁO: Kết quả điểm thực hành vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức giáo dục năm 2020

Ngày đăng 29/07/2020 | 10:04 AM  | View count: 1973
UBND huyện Hoài Đức đăng tải Thông báo số 11/TB-HĐXT ngày 29/7/2020 của Hội đồng xét tuyển viên chức giáo dục huyện năm 2020 về việc thông ...

Danh sách thí sinh thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2 kỳ xét tuyển giáo viên các cơ sở giáo dục huyện Hoài Đức năm 2020

Ngày đăng 20/07/2020 | 08:29 AM  | View count: 1603
UBND huyện thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển giáo viên các cơ sở giáo dục huyện Hoài Đức năm 2020 (đối...

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh