tuyển dụng

THÔNG BÁO: Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức huyện Hoài Đức năm 2023

Ngày đăng 03/08/2023 | 07:25 AM  | View count: 1720
UBND huyện Hoài Đức đăng tải Quyết định số 11206/QĐ-UBND ngày 03/8/2023 về việc công nhận Kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển và phê duyệt danh...

THÔNG BÁO: Gia hạn thời gian thu phí dự tuyển viên chức huyện Hoài Đức năm 2023

Ngày đăng 02/08/2023 | 11:16 AM  | View count: 801
UBND huyện đăng tải Thông báo số 10/TB-HĐTD ngày 02/8/2023 của Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện năm 2023 về việc Gia hạn thời gian thu phí dự tuyển...

THÔNG BÁO: Thời gian, địa điểm tổ chức vòng 2(vòng phỏng vấn) kỳ tuyển dụng viên chức huyện Hoài Đức năm 2023

Ngày đăng 29/07/2023 | 11:35 AM  | View count: 2627
UBND huyện đăng tải Thông báo số 2889/TB-UBND ngày 28/7/2023 của UBND huyện về việc thông báo Thời gian, địa điểm tổ chức vòng 2(vòng phỏng vấn)...

THÔNG BÁO: Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia dự tuyển; Thời gian, địa điểm nộp phí dự tuyển; Danh mục tài liệu ôn tập kỳ tuyển dụng viên chức huyện Hoài Đức năm 2023

Ngày đăng 29/07/2023 | 11:30 AM  | View count: 3627
UBND huyện đăng tải Thông báo số 09/TB-HĐTD ngày 28/7/2023 của Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Hoài Đức năm 2023 về việc thông báo Danh sách...

THÔNG BÁO: Đính chính Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định 9398/QĐ-UBND ngày 22/6/2023 và Thông báo số 2604/TB-UBND ngày 26/6/2023 của UBND huyện Hoài Đức về việc tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp năm 2023

Ngày đăng 27/06/2023 | 04:46 PM  | View count: 2558
UBND huyện đăng tải Quyết định số 9551/QĐ-UBND ngày 27/6/2023 của UBND huyện về việc đính chính Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định 9398/QĐ-UBND...

THÔNG BÁO: Tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Hoài Đức năm 2023

Ngày đăng 26/06/2023 | 01:51 PM  | View count: 5551
Căn cứ Quyết định số 9398/QĐ-UBND ngày 22/6/2023 của UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức...

THÔNG BÁO: Điểm phúc khảo thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành vòng 2 và lịch thi sát hạch bổ sung để xác định người trúng tuyển trong trường hợp có điểm thi viết vòng 2 bằng nhau

Ngày đăng 15/11/2022 | 03:04 PM  | View count: 536
UBND huyện đăng tải Thông báo số 3532/TB-HĐTT ngày 14/11/2022 của Hội đồng thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2022 về việc thông ...

THÔNG BÁO: Ca thi, phòng thi, số báo danh, lịch thi trắc nghiệm vòng 1, thi viết vòng 2 và hướng dẫn thực hành làm bài thi trắc nghiệm kỳ thi tuyển công chức năm 2022

Ngày đăng 29/09/2022 | 08:29 PM  | View count: 683
UBND huyện đăng tải Thông báo số 2878/TB-HĐTT ngày 28/9/2022 của Hội đồng thi tuyển công chức năm 2022 thành phố Hà Nội về việc thông...

Khai mạc phần thi trình bày Đề án – Kỳ thi tuyển chức danh Hiệu trưởng trường THCS Đức Thượng

Ngày đăng 22/09/2022 | 09:00 AM  | View count: 433
Sáng 22/9, UBND huyện – Hội đồng thi tuyển chức danh Hiệu trưởng trường THCS Đức Thượng tổ chức khai mạc phần thi trình bày Đề án tại kỳ thi tuyển chức danh...

THÔNG BÁO: Điều chỉnh thời gian phần thi trình bày Đề án kỳ thi tuyển chức danh Hiệu trưởng trường THCS Đức Thượng, huyện Hoài Đức

Ngày đăng 19/09/2022 | 04:50 PM  | View count: 201
UBND huyện đăng tải Thông báo số 16/TB-HĐTT ngày 16/9/2022 của Hội đồng thi tuyển huyện về việc điều chỉnh thời gian triệu tập ứng viên tham dự phần thi trình...

THÔNG BÁO: Về việc nộp Đề án tổ chức phần thi trình bày đề án kỳ thi thi tuyển chức danh Hiệu trưởng trường THCS Đức Thượng huyện Hoài Đức năm 2022

Ngày đăng 08/09/2022 | 07:30 AM  | View count: 194
UBND huyện đăng tải Thông báo số 14/TB-HĐTT ngày 07/9/2022 của Hội đồng thi tuyển chức danh Hiệu trưởng trường THCS Đức Thượng về việc nộp Đề án tổ chức phần thi...

QUYẾT ĐINH: Công bố mẫu đề cương đề án và hướng dẫn thể thức trình bày đề án áp dụng trong phần thi trình bày đề án kỳ thi tuyển chức danh Hiệu trưởng trường THCS Đức Thượng huyện Hoài Đức

Ngày đăng 31/08/2022 | 07:00 PM  | View count: 605
UBND huyện đăng tải Quyết định số 12/QĐ-HĐTT ngày 31/8/2022 của Hội đồng thi tuyển chức danh Hiệu trưởng trường THCS Đức Thượng về việc Công bố mẫu đề cương đề...

THÔNG BÁO: Kết quả bài thi viết kỳ thi tuyển chức danh Hiệu trưởng trường THCS Đức Thượng huyện Hoài Đức năm 2022

Ngày đăng 30/08/2022 | 02:39 PM  | View count: 444
UBND huyện đăng tải Thông báo số 11/TB-HĐTT ngày 30/8/2022 của Hội đồng thi tuyển Hiệu trưởng trường THCS Đức Thượng huyện Hoài Đức về việc thông báo...

THÔNG BÁO: Danh sách thí sinh đủ và không đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự kỳ thi tuyển công chức năm 2022

Ngày đăng 25/08/2022 | 02:11 PM  | View count: 521
UBND huyện đăng tải Thông báo số 2488/TB-HĐTT ngày 24/8/2022 của Hội đồng thi tuyển công chức năm 2022-UBND thành phố Hà Nội về thông báo ...

THÔNG BÁO: Lịch thi tuyển công chức năm 2022

Ngày đăng 23/08/2022 | 02:00 PM  | View count: 629
UBND huyện Hoài Đức đăng tải Thông báo số 2468/TB-HĐTT ngày 22/8/2022 của Hội đồng thi tuyển công chức năm 2022 - UBND thành phố Hà Nội về việc ...

THÔNG BÁO: Triệu tập ứng viên tham dự vòng thi viết kỳ thi tuyển chức danh Hiệu trưởng trường THCS Đức Thượng, huyện Hoài Đức

Ngày đăng 22/08/2022 | 04:00 PM  | View count: 169
UBND huyện đăng tải Thông báo số 05/TB-HĐTT ngày 22/8/2022 của Hội đồng thi tuyển Hiệu trưởng trường THCS Đức Thượng về việc Triệu tập ứng viên tham dự vòng...

THÔNG BÁO: Nội dung ôn tập phần thi viết kỳ thi tuyển chức danh Hiệu trưởng trường THCS Đức Thượng, huyện Hoài Đức

Ngày đăng 15/08/2022 | 02:30 PM  | View count: 215
UBND huyện đăng tải Quyết định số 02/QĐ-HĐTT ngày 15/8/2022 của Hội đồng thi tuyển Hiệu trưởng trường THCS Đức Thượng về việc công bố nội dung ôn tập phần thi viết kỳ thi...

THÔNG BÁO: Danh sách ứng viên dự thi chức danh Hiệu trưởng Trường THCS Đức Thượng huyện Hoài Đức

Ngày đăng 10/08/2022 | 08:30 AM  | View count: 443
Căn cứ Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 14/3/2022 của UBND huyện về việc thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại UBND huyện Hoài Đức năm 2022. UBND...

THÔNG BÁO: Kiểm tra, đính chính dữ liệu đăng ký thi tuyển công chức năm 2022

Ngày đăng 09/08/2022 | 05:33 PM  | View count: 374
UBND huyện Hoài Đức đăng tải Thông báo số 2290/TB-SNV ngày 09/8/2022 của Sở Nội vụ Hà Nội về việc Kiểm tra, đính chính dữ liệu đăng ký...

THÔNG BÁO: Thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý huyện Hoài Đức đợt 2 năm 2022

Ngày đăng 14/07/2022 | 02:11 PM  | View count: 535
Căn cứ Quyết định số 219/QĐ-UBND ngày 14/01/2022 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Đề án thí điểm thi tuyển chức danh trưởng phòng,...

THÔNG BÁO: Điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2022

Ngày đăng 02/07/2022 | 05:16 AM  | View count: 464
UBND huyện Hoài Đức đăng tải thông báo số 1861/TB-SNV ngày 30/6/2021 của Sở Nội vụ Hà Nội về việc Điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công...

THÔNG BÁO: Quyết định phê duyệt chỉ tiêu và Kế hoạch xét tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2022

Ngày đăng 01/07/2022 | 01:40 PM  | View count: 507
UBND huyện đăng tải Quyết định số 1695/QĐ-UBND ngày 19/5/2022 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu và Kế hoạch xét tuyển...

THÔNG BÁO: kế hoạch thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2022

Ngày đăng 18/05/2022 | 03:39 PM  | View count: 1047
UBND huyện Hoài Đức đăng tải Quyết định số 1649/QĐ-UBND ngày 16/5/2022 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu và kế hoạch thi tuyển...

THÔNG BÁO: Nộp Đề án phần thi trình bày đề án kỳ thi tuyển chức danh Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hoài Đức năm 2022

Ngày đăng 10/05/2022 | 08:30 AM  | View count: 316
UBND huyện đăng tải Thông báo số 16/TB-HĐTT ngày 09/5/2022 của Hội đồng thi tuyển chức danh Trưởng phòng Văn hóa và thông tin về việc nộpj Đề...

QUYẾT ĐỊNH: Công bố mẫu đề cương Đề án trong phần thi trình bày Đề án kỳ thi tuyển chức danh Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hoài Đức

Ngày đăng 06/05/2022 | 09:06 AM  | View count: 282
UBND huyện đăng tải Quyết định số 15/QĐ-HĐTT ngày 05/5/2022 của Hội đồng thi tuyển chức danh Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin về việc Công bố mẫu đề...

THÔNG BÁO: Kết quả bài thi viết kỳ thi tuyển chức danh Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hoài Đức năm 2022

Ngày đăng 29/04/2022 | 04:39 PM  | View count: 337
UBND huyện đăng tải Thông báo số 12/TB-HĐTT ngày 29/4/2022 của Hội đồng thi tuyển chức danh Trưởng phòng VH&TT huyện về thông báo Kết quả bài...

THÔNG BÁO: Về việc triệu tập các ứng viên tham dự kỳ thi viết kỳ thi tuyển chức danh Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hoài Đức

Ngày đăng 21/04/2022 | 05:00 PM  | View count: 282
Căn cứ Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 14/3/2022 của UBND huyện Hoài Đức về việc thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại UBND huyện Hoài Đức...

THÔNG BÁO: Danh mục tài liệu ôn tập phần thi viết Kỳ thi tuyển chức danh trưởng phòng văn hóa và Thông tin huyện Hoài Đức

Ngày đăng 19/04/2022 | 04:37 PM  | View count: 404
Căn cứ kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 14/3/2022 của UBND huyện Hoài Đức về việc thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý tại UBND huyện Hoài Đức năm...

THÔNG BÁO: Danh sách ứng viên dự thi chức danh Trưởng phòng Văn hóa và thông tin huyện Hoài Đức

Ngày đăng 08/04/2022 | 03:59 AM  | View count: 304
Căn cứ Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 14/3/2022 của UBND huyện Hoài Đức về việc thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại UBND huyện Hoài Đức...

THÔNG BÁO: thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý tại UBND huyện Hoài Đức đợt 1 năm 2022

Ngày đăng 14/03/2022 | 04:31 AM  | View count: 357
Thực hiện Quyết định số 219/QĐ-UBND ngày 14/01/2022 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt đề án thí điểm thi tuyển chức danh Trưởng phòng,...

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh