tuyển dụng

THÔNG BÁO: Thời gian, địa điểm tổ chức khai mạc và nội dung tổ chức thi trắc nghiệm viên chức giáo dục huyện Hoài Đức năm 2019

Ngày đăng 17/10/2019 | 08:59 AM  | View count: 257
UBND huyện thông báo thời gian, địa điểm tổ chức khai mạc và các nội dung liên quan đến tổ chức thi trắc nghiệm viên chức giáo dục huyện...

Nội dung, tài liệu ôn tuyển vòng 2 kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2019

Ngày đăng 14/10/2019 | 03:49 PM  | View count: 248
UBND huyện Hoài Đức đăng tải Quyết định số 1660/QĐ-BCĐTDCCVC ngày 11/10/2019 của Ban chỉ đạo Tuyển dụng công chức, viên chức Thành phố Hà Nội về việc...

THÔNG BÁO: Hướng dẫn thi, tổ chức thi, phúc khảo thi tuyển viên chức giáo dục thuộc UBND quận, huyện, thị xã năm 2019

Ngày đăng 10/10/2019 | 02:31 PM  | View count: 674
UBND huyện Hoài Đức đăng tải văn bản số 2424/HD-BCĐ ngày 08/10/2019 của Ban chỉ đạo Tuyển dụng CCVC Thành phố Hà Nội về việc Hướng dẫn thi, tổ chức thi, phúc...

Thông báo nội dung, tài liệu ôn tập Vòng 1 kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2019

Ngày đăng 02/10/2019 | 04:59 PM  | View count: 1204
UBND huyện đăng tải Quyết định số 1362/BCĐTDCCVC ngày 01/10/2019 của Ban Chỉ đạo tuyển dụng công chức viên chức Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt nội...

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện thi tuyển viên chức giáo dục huyện Hoài Đức năm 2019

Ngày đăng 02/10/2019 | 04:50 PM  | View count: 1591
UBND huyện đăng tải thông báo số 1721/TB-UBND ngày 02/10/2019 của UBND huyện Hoài Đức về việc Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện ...

Thông báo Lịch tổ chức thi tuyển, xét tuyển viên chức các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã năm 2019

Ngày đăng 20/09/2019 | 04:09 PM  | View count: 1516
UBND huyện đăng tải Thông báo số 2239/TB-SNV ngày 20/9/2019 của Sở Nội vụ Hà Nội về việc Thông báo Lịch tổ chức thi tuyển, xét tuyển viên...

Thông báo thời gian thu hồ sơ thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2019

Ngày đăng 11/09/2019 | 04:15 PM  | View count: 371
UBND huyện đăng tải văn bản số 2159/SNV-CCVC  ngày 11/9/2019 của Sở Nội vụ Hà Nội về việc thu hồ sơ đối với thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức...

Phê duyệt kết quả thi tuyển công chức năm 2019

Ngày đăng 10/09/2019 | 01:55 PM  | View count: 354
UBND huyện Hoài Đức đăng tải Quyết định số 4811/QĐ-UBND ngày 5/9/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc Phê duyệt kết quả thi tuyển công chức năm 2019...

Thông báo về việc hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển công chức cấp xã

Ngày đăng 19/08/2019 | 05:25 PM  | View count: 450
Thực hiện Quyết định số 1070-QĐ/SNV ngày 08/8/2019 của Sở Nội Vụ Hà Nội về việc phân công công tác đối với học viên công chức nguồn...

Thông báo về việc rà soát những trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng viên chức huyện năm 2019

Ngày đăng 18/07/2019 | 10:34 AM  | View count: 1169
UBND huyện đăng tải Thông báo số 859/TB-UBND ngày 18/7/2019 của UBND huyện Hoài Đức về việc rà soát những trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng...

Về việc tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019

Ngày đăng 17/07/2019 | 05:11 PM  | View count: 1474
UBND huyện đăng tải văn bản số 1627/SNV-XDCQ ngày 16/7/2019 của Sở Nội vụ về việc tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019. Chi tiết xem tại file đính kèm dưới...

Quyết định về việc công nhận kết quả thi tuyển công chức xã, thị trấn huyện Hoài Đức năm 2019

Ngày đăng 15/07/2019 | 04:53 PM  | View count: 721
UBND huyện đăng tải Quyết định số 2953/QĐ-UBND ngày 15/7/2019 của UBND huyện Hoài Đức ề việc công nhận kết quả thi tuyển công chức xã, thị trấn huyện...

Về việc tổ chức kỳ thi tuyển công chức các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội thành phố Hà Nội năm 2019

Ngày đăng 15/07/2019 | 03:10 PM  | View count: 417
Thực hiện Kế hoạch số 129-KH/TU, ngày 29/3/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về việc tuyển dụng công chức, Hội đồng Tuyển dụng công chức Thành phố...

Thông báo điểm thi viết nghiệp vụ chuyên ngành trong kỳ thi tuyển công chức Thành phố Hà Nội năm 2019

Ngày đăng 11/07/2019 | 10:24 AM  | View count: 881
UBND huyện đăng tải Thông báo số 1575/TB-HĐTT ngày 10/7/2019 của Hội đồng thi tuyển công chức thành phố Hà Nội về việc Thông báo điểm thi ...

Thông báo Điểm phúc khảo thi viết môn Kiến thức chung và Nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển dụng công chức cấp xã, thị trấn huyện Hoài Đức năm 2019

Ngày đăng 04/07/2019 | 10:03 AM  | View count: 1539
UBND huyện đăng tải Thông báo số 18/TB-HĐTD ngày 03/7/2019 của Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã huyện Hoài Đức về việc Thông báo...

Thông báo Phòng thi, sơ đồ, địa điểm thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2019

Ngày đăng 25/06/2019 | 04:42 PM  | View count: 1168
UBND huyện đăng tải Thông báo số 1415/TB-HĐTT ngày 24/6/2019 của Hội đồng thi tuyển công chức năm 2019 về việc thông báo Phòng thi, sơ đồ, địa...

Thông báo thí sinh đủ điều kiện thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2019

Ngày đăng 20/06/2019 | 03:31 PM  | View count: 1245
UBND huyện đăng tải Văn bản số 1373/TB-HĐTT ngày 19/6/2019 của Hội đồng thi tuyển công chức năm 2019 về việc Thông báo thí sinh đủ điều kiện thi vòng 2...

Thông báo điểm thi viết môn Kiến thức chung và kiến thức nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển dụng công chức cấp xã huyện Hoài Đức năm 2019

Ngày đăng 14/06/2019 | 10:38 PM  | View count: 1565
UBND huyện đăng tải Thông báo số 15/TB-HĐTD ngày 14/6/2019 của Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã huyện Hoài Đức về điểm thi viết môn Kiến...

Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện thi môn kiến thức chung và viết chuyên ngành kỳ tuyển dụng công chức xã, thị trấn huyện Hoài Đức năm 2019

Ngày đăng 06/06/2019 | 10:34 AM  | View count: 1244
UBND huyện đăng tải Thông báo số 11/TB-HĐTD ngày 5/6/2019 của Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019 về việc thông báo Danh sách...

Thông báo Một số Nội dung quan trọng trong thi tuyển công chức hành chính năm 2019

Ngày đăng 04/06/2019 | 10:47 AM  | View count: 1122
UBND huyện Hoài Đức thông báo một số nội dung sau: - UBND huyện đăng tải Công văn số 1192/CV-HĐTD ngày 31/5/2019 của Hội đồng thi tuyển công chức ...

Hoài Đức họp triển khai Kế hoạch tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp và tuyển sinh năm học 2019-2020.

Ngày đăng 31/05/2019 | 08:45 AM  | View count: 803
Chiều ngày 29/5/2019. Ban chỉ đạo tổ chức các kỳ thi và Tuyển sinh huyện Hoài Đức, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Đức Trung : Phó Chủ tịch...

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện và số báo danh, ca thi kỳ thi tuyển công chức hành chính năm 2019

Ngày đăng 30/05/2019 | 04:08 PM  | View count: 1079
UBND huyện đăng tải các nội dung sau: - Quyết định số 2768/QĐ-UBND ngày 27/5/2019 của UBND thành phố về việc phê duyệt người đủ điều kiện, không đủ điều kiện...

Thông báo tổ chức thi, chấm thi, phúc khảo kỳ thi tuyển công chức xã năm 2019 trên địa bàn huyện Hoài Đức

Ngày đăng 28/05/2019 | 03:38 PM  | View count: 894
UBND huyện đăng tải Thông báo số 09/TB-HĐTD ngày 27/5/2019 của Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã về việc thông báo tổ chức thi, chấm thi,...

Thông báo tổ chức thi trắc nghiệm công chức xã, thị trấn huyện Hoài Đức năm 2019

Ngày đăng 23/05/2019 | 07:47 AM  | View count: 835
UBND huyện đăng tải nội dung chi tiết Thông báo số 05/TB-HĐTD ngày 21/5/2019 của Hội đồng tuyển dụng cấp xã, huyện Hoài Đức để thí sinh được biết ...

Thông Báo: Tuyển dụng công chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội thành phố Hà Nội năm 2019

Ngày đăng 22/05/2019 | 10:58 AM  | View count: 1548
Thực hiện Kế hoạch số 29-KH/TU ngày 29/3/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về  tuyển dụng công chức các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các...

Quyết định về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi công chức xã, thị trấn thuộc huyện Hoài Đức năm 2019; Hướng dẫn và danh sách ca thi công chức xã, thị trấn huyện Hoài Đức năm 2019

Ngày đăng 22/05/2019 | 09:46 AM  | View count: 890
UBND huyện đăng tải Quyết định số 1588/QĐ-UBND ngày 02/5/2019 của UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự...

THÔNG BÁO: nội dung ôn tập công chức hành chính và công chức cấp xã năm 2019

Ngày đăng 16/05/2019 | 02:11 PM  | View count: 909
UBND huyện thông báo một số nội dung cụ thể như sau: * Đối với công chức hành chính: UBND huyện đăng tải Quyết định số 291/QĐ-HDTT ngày 13/5/2019...

Thông báo Nội dung ôn tập thi Công chức cấp xã năm 2019

Ngày đăng 14/05/2019 | 03:29 PM  | View count: 964
UBND huyện đăng tải Quyết định số 292 ngày 13/5/2019 của Ban Chỉ đạo tuyển dụng công chức viên chức Thành phố về việc phê duyệt nội dung, tài liệu...

Thông báo Hướng dẫn tổ chức, thực hiện tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn năm 2019 trên địa bàn thành phố Hà Nội và một số nội dung liên quan

Ngày đăng 13/05/2019 | 03:04 PM  | View count: 785
UBND huyện Hoài Đức thông báo nội dung như sau: UBND huyện đăng tải Hướng dẫn số 979/HD-SNV ngày 10/5/2019 của Ban Chỉ đạo tuyển dụng công chức, viên...

Thông báo lịch tổ chức thi tuyển công chức năm 2019 và một số nội dung liên quan

Ngày đăng 11/05/2019 | 10:23 PM  | View count: 1588
UBND huyện Hoài Đức thông báo một số nội dung như sau: 1. Thực hiện văn bản số 967/TB-SNV ngày 09/5/2019 của Sở Nội vụ Hà Nội về việc kiểm tra dữ liệu...

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh