tuyển dụng

THÔNG BÁO: Danh mục tài liệu ôn tập phần thi viết, mẫu Đề cương - thang điểm chi tiết của Đề án thi tuyến chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc UBND huyện Hoài Đức kỳ 2023
Ngày đăng 11/06/2024 | 18:23  | View count: 171

UBND huyện đăng tải Quyết định số 04/QĐ-HĐTT ngày 11/6/2024 của Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý kỳ 2023 huyện Hoài Đức về việc công bố Danh mục tài liệu ôn tập phần thi viết, mẫu Đề cương - thang điểm chi tiết của Đề án thi tuyến chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc UBND huyện Hoài Đức kỳ 2023. Trân trọng thông báo để các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan biết và thực hiện./. (Xem chi tiết Quyết định)

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh