tuyển dụng

THÔNG BÁO: Tiếp nhận hồ sơ đăng ký bổ sung kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc UBND huyện Hoài Đức năm 2023
Ngày đăng 07/05/2024 | 17:03  | View count: 140

UBND huyện đăng tải Thông báo số 696/TB-UBND ngày 07/5/2024 của UBND huyện về việc Tiếp nhận hồ sơ đăng ký bổ sung kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc UBND huyện Hoài Đức năm 2023. Theo đó, các chức danh tiếp nhận đăng ksy bổ sung hồ sơ bao gồm:

1. Chức danh Phó hiệu trưởng trường Mầm non Dương Liễu.

2. Chức danh Phó hiệu trưởng trường Tiểu học Đức Thượng.

Trân trọng thông báo để các cơ quan, cá nhân có liên quan biết và thực hiện./. (Xem chi tiết Thông báo)

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh