tuyển dụng

QUYẾT ĐỊNH: Điều chỉnh một số nội dung Kế hoạch số 316/KH-UBND ngày 24/11/2023 của UBND huyện Hoài Đức
Ngày đăng 07/05/2024 | 16:44  | View count: 95

UBND huyện đăng tải Quyết định số 1833/QĐ-UBND ngày 06/5/2024 của UBND huyện về Điều chỉnh một số nội dung Kế hoạch số 316/KH-UBND ngày 24/11/2023 của UBND huyện Hoài Đức về việc thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc UBND huyện Hoài Đức năm 2023 để các cơ quan, đơn vị được biết. Trân trọng thông báo./. (Xem chi tiết Quyết định )

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh