tuyển dụng

THÔNG BÁO: Kết quả trúng tuyển công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã thuộc huyện Hoài Đức năm 2023
Ngày đăng 30/11/2023 | 12:08  | View count: 90

UBND huyện đăng tải Quyết định số 13485/QĐ-UBND ngày 24/11/2023 về việc công nhận kết quả tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã thuộc huyện Hoài Đức năm 2023 và Thông báo số 20/TB-HĐTD ngày 30/11/2023 của Hội đồng tuyển dụng công chức CHT quân sự cấp xã năm 2023 huyện Hoài Đức về việc công nhận Kết quả trúng tuyển công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã thuộc huyện Hoài Đức năm 2023 để các cơ quan, đơn vị biết; các thí sinh trúng tuyển biết để thực hiện. Trân trọng thông báo./.

Xem chi tiết: QUYẾT ĐỊNH 13485-2023

                       THÔNG BÁO 20-HĐTD

 

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh