tuyển dụng

THÔNG BÁO: Đính chính thông tin Kết quả điểm phỏng vấn vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Hoài Đức năm 2023.
Ngày đăng 18/11/2023 | 03:00  | View count: 99

UBND huyện đăng tải Thông báo số 07/TB-HĐTDVC ngày 18/11/2023 của Hội đồng tuyển dụng viên chức an Quản lý dự án ĐTXD huyện Hoài Đức về việc thông báo Đính chính thông tin Kết quả điểm phỏng vấn vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Hoài Đức năm 2023 để thí sinh biết và thực hiện. (Xem chi tiết Thông báo)

Trân trọng thông báo./.

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh