tuyển dụng

THÔNG BÁO: Kết quả điểm phỏng vấn vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Hoài Đức năm 2023
Ngày đăng 14/11/2023 | 16:44  | View count: 329

UBND huyện đăng tải Thông báo số 06/TB-HĐTDVC ngày 14/11/2023 của Hội đồng tuyển dụng viên chức Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Hoài Đức về việc thông báo Kết quả điểm phỏng vấn vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Hoài Đức năm 2023 để các thí sinh được biết. Trân trọng thông báo./. (Xem chi tiết Thông báo 06 )

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh