tuyển dụng

Quyết định phê duyệt danh sách và thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện được tham dự vòng 2(phỏng vấn) kỳ tuyển dụng công chức CHT Quân sự cấp xã huyện Hoài Đức năm 2023
Ngày đăng 08/11/2023 | 02:30  | View count: 60

UBND huyện đăng tải Quyết định số 13145/QĐ-UBND ngày 08/11/2023 về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2(phỏng vấn) kỳ tuyển dụng công chức CHT Quân sự cấp xã huyện Hoài Đức năm 2023; Thông báo số 09/TB-HĐTD ngày 08/11/2023 của Hội đồng tuyển dụng công chức CHT Quân sự cấp xã huyện Hoài Đức về việc thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện được tham dự vòng 2(phỏng vấn) kỳ tuyển dụng công chức CHT Quân sự cấp xã huyện Hoài Đức năm 2023 để các thí sinh được biết và thực hiện. Trân trọng thông báo./.

Xem chi tiết: QUYẾT ĐỊNH 13145

                       THÔNG BÁO 09-HĐTD

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh