tuyển dụng

THÔNG BÁO: Danh sách người đăng ký dự tuyển; Thời gian, địa điểm nộp phí dự tuyển kỳ tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã huyện Hoài Đức năm 2023
Ngày đăng 03/11/2023 | 09:30  | View count: 71

UBND huyện đăng tải Thông báo số 05/TB-HĐTD ngày 03/11/2023 của Hội đồng tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã năm 2023 về thông báo Danh sách người đăng ký dự tuyển; Thời gian, địa điểm nộp phí dự tuyển kỳ tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã huyện Hoài Đức năm 2023. Theo đó:

- Danh sách thí sinh: 4 người;

- Phí dự tuyển: 500.000 đồng

- Thời gian nộp phí dự tuyển: trong giờ hành chính từ ngày 03/11/2023 đến ngày 07/11/2023.

- Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Hoài Đức, số 125, đường 422, thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.

Trân trọng thông báo để thí sinh biết và thực hiện./. (Xem chi tiết Thông báo 05)

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh