tuyển dụng

THÔNG BÁO: Triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2; Thời gian, địa điểm nộp phí dự tuyển kỳ tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Ban QLDA ĐTXD huyện Hoài Đức năm 2023
Ngày đăng 02/11/2023 | 02:30  | View count: 242

UBND huyện đăng tải Thông báo số 04/TB-HĐTDVC của Hội đồng Tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Ban QLDA ĐTXD huyện Hoài Đức năm 2023 về việc Triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2; Thời gian, địa điểm nộp phí dự tuyển kỳ tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Ban QLDA ĐTXD huyện Hoài Đức năm 2023. Theo đó:

* Thời gian, địa điểm nộp phí dự tuyển:

- Thời gian: từ ngày 03/11/2023 đến ngày 08/11/2023.

- Địa điểm: Ban QLDA ĐTXD huyện Hoài Đức, thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.

* Hình thức xét tuyển vòng 2: Phỏng vấn

* Thời gian, địa điểm xét tuyển vòng 2:

- Thời gian:

+ 15h00 ngày 10/11/2023(thứ 6): Khai mạc, phổ biến quy chế xét tuyển, làm thủ tục dự thi.

+ 13h00 ngày 11/11/2023(thứ 7): Tổ chức xét tuyển vòng 2.

- Địa điểm: Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Hoài Đức, thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.

Trân trọng thông báo để các thí sinh dự tuyển biết và thực hiện./. (Xem chi tiết Thông báo 04)

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh