tuyển dụng

THÔNG BÁO: Kết quả xét hồ sơ vòng 1 và danh mục tài liệu ôn tập kỳ tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Hoài Đức năm 2023
Ngày đăng 31/10/2023 | 13:50  | View count: 271

UBND huyện Hoài Đức đăng tải  Kết quả xét hồ sơ vòng 1 và danh mục tài liệu ôn tập kỳ tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Hoài Đức năm 2023, theo đó kết quả xét vòng 1 như sau: 

- Thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2: 25 người.

- Thí sinh không đủ điều kiện tham dự vòng 2: 0 người.

- Thí sinh xin rút hồ sơ: 01 người.

 Trân trọng thông báo để các thí sinh dự tuyển biết và thực hiện./.

Xem chi tiết:

1.Thông báo số 02/TB-HĐTDVC ngày 27/10/2023 của Hội đồng tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện về Kết quả xét vòng 1 kỳ tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện năm 2023 (file đính kèm )

2. Thông báo số 03/TB-HĐTDVC ngày 28/10/2023 của Hội đồng tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện. (file kèm link)

3. Quyết định số 3442/QĐ-UBND ngày 30/6/2023 của UBND thành phố Hà Nội về việc giao quyền tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, số lượng người làm việc đối với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc UBND huyện Hoài Đức, giai đoạn năm 2023 - 2025: (file kèm link)

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh