tuyển dụng

THÔNG BÁO: Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia dự tuyển; Thời gian, địa điểm nộp phí dự tuyển; Danh mục tài liệu ôn tập kỳ tuyển dụng viên chức huyện Hoài Đức năm 2023
Ngày đăng 29/07/2023 | 11:30  | View count: 3627

UBND huyện đăng tải Thông báo số 09/TB-HĐTD ngày 28/7/2023 của Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Hoài Đức năm 2023 về việc thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia dự tuyển; Thời gian, địa điểm nộp phí dự tuyển; Danh mục tài liệu ôn tập kỳ tuyển dụng viên chức huyện Hoài Đức năm 2023 để các thí sinh được biết và thực hiện. Trân trọng thông báo./. (Xem chi tiết THÔNG BÁO 09 )

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh