tuyển dụng

Về việc thông báo bổ sung một số nội dung tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển công chức, viên chức giáo dục năm 2019
Ngày đăng 03/04/2019 | 15:53  | View count: 2094

Thực hiện Công văn số 647/SNV-CCVC ngày 29/3/2019 của Sở Nội vụ Hà Nội về việc thông báo bổ sung một số nội dung tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển công chức, viên chức giáo dục năm 2019,

 UBND huyện Hoài Đức thông báo bổ sung một số nội dung sau:

1. Về thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi công chức cấp xã, phiếu đăng ký dự tuyển công chức và viên chức các cơ sở giáo dục: Ngày 13/4/2019 là ngày chốt hồ sơ, do vào thứ Bảy, UBND huyện vẫn thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, phiếu đăng ký của người dự tuyển và tổ chức chốt hồ sơ, phiếu đăng ký dự tuyển theo lịch vào 17 giờ cùng ngày.

2. Về việc đăng ký thi môn ngoại ngữ vòng 1 đối với thi tuyển công chức và viên chức các cơ sở giáo dục: người đăng ký dự thi công chức, viên chức được chọn một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc để tham gia thi phần ngoại ngữ vòng 1 theo quy định. 

3. Về việc thay đổi mẫu phiếu đăng ký dự tuyển công chức, viên chức: Người đăng ký dự tuyển sử dụng phiếu đăng ký Mẫu 4a, Mẫu 6a thay cho Mẫu 4 và Mẫu 6 tại Công văn số 476/SNV-CCVC ngày 13/3/2019 của Sở Nội vụ và Thông báo số 50/TB-UBND ngày 14/3/2019 của UBND huyện (Chi tiết xem tại file đính kèm).

Đối với những người đã nộp phiếu theo Mẫu 4 và Mẫu 6, đề nghị đến Phòng Nội vụ huyện Hoài Đức để đăng ký lại theo mẫu mới.

UBND huyện Hoài Đức thông báo để nhân dân và người đăng ký dự tuyển được biết ./.

Mẫu 4a

Mẫu 6a

 

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh