tuyển dụng

Thông báo chỉ tiêu, thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ, phiếu đăng ký dự tuyển công chức, công chức cấp xã, viên chức giáo dục huyện Hoài Đức năm 2019
Ngày đăng 15/03/2019 | 16:18  | View count: 7420

UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1508/QĐ-UBND ngày 06/3/2019 Về việc phê duyệt chỉ tiêu và Kế hoạch thi tuyển công chức làm việc tại Sở, cơ quan ngang sở, UBND quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội năm 2019; Quyết định số 1059/QĐ-UBND ngày 06/3/2019 Về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành kế hoạch tuyển dụng công chức xã, phường, trị trấn thuộc thành phố Hà Nội năm 2019; Quyết định số 1076/QĐ-UBND ngày 07/3/2019 Về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã của Thành phố Hà Nội năm 2019, UBND huyện Hoài Đức thông báo chỉ tiêu, thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ, phiếu đăng ký dự tuyển công chức, công chức cấp xã, viên chức giáo dục huyện Hoài Đức năm 2019 như sau:

Nội dung chi tiết xem tại văn bản kèm theo:

QĐ số 1508

QĐ số 1509

QĐ số 1076

Thông báo số 50

Mẫu 04

Mẫu 05

Mẫu 06

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh