tuyển dụng

Thông báo: Về việc chuyển đổi nguyện vọng dự xét tuyển lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP làm nhân viên nấu ăn trong trường Mầm non công lập trực thuộc UBND huyện Hoài Đức năm 2017
Ngày đăng 08/07/2017 | 15:58  | View count: 1413

THÔNG BÁO Về việc chuyển đổi nguyện vọng dự xét tuyển lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP làm nhân viên nấu ăn trong trường Mầm non công lập trực thuộc UBND huyện Hoài Đức năm 2017

                         

          Hội đồng xét tuyển lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP làm nhân viên nấu ăn trong trường Mầm non công lập trực thuộc UBND huyện Hoài Đức năm 2017 thông báo tới các thí sinh đã đăng ký dự tuyển lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP làm nhân viên nấu ăn trong trường Mầm non công lập trực thuộc UBND huyện Hoài Đức năm 2017 như sau:

          Các thí sinh đã đăng ký dự tuyển lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP làm nhân viên nấu ăn trong trường Mầm non công lập trực thuộc UBND huyện Hoài Đức năm 2017 vào các trường Mầm non trong huyện có thể chuyển nguyện vọng dự tuyển sang các trường có số hồ sơ đăng ký dự tuyển ít hơn số chỉ tiêu xét tuyển (theo chỉ tiêu tại Kế hoạch số 01/KH-HĐXT).

          Lưu ý: Không thực hiện chuyển đổi nguyện vọng dự tuyển đối với các thí sinh đã đăng ký dự tuyển tại trường có có số hồ sơ đăng ký dự tuyển nhỏ hơn hoặc bằng số chỉ tiêu được tuyển.

          Thời gian: Từ 7h 30 phút đến 17h 00 phút ngày 08/7/2017.

          Địa điểm nhận mẫu đơn và nộp đơn: Phòng Nội vụ huyện Hoài Đức.

         Thông báo này được niêm yết công khai trên trang Website huyện Hoài Đức (hoaiduc.hanoi.gov.vn), trên Đài truyền thanh của Trung tâm Văn hóa, thông tin và thể thao và tại trụ sở UBND huyện (cơ quan thường trực phòng Nội vụ huyện), kể từ ngày 07/7/2017.

          Hội đồng xét tuyển huyện Hoài Đức thông báo để thí sinh được biết ./.

 Thông báo số 05/TB-HĐXT của Hội đồng xét tuyển Về việc niêm yết công khai danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP làm nhân viên nấu ăn trong trường Mầm non công lập trực thuộc UBND huyện Hoài Đức năm 2017.

Thông báo số 06/TB-HĐXT của Hội đồng xét tuyển Về việc chuyển đổi nguyện vọng dự xét tuyển lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP làm nhân viên nấu ăn trong trường Mầm non công lập trực thuộc UBND huyện Hoài Đức năm 2017.

Thông báo số 08/TB-HĐXT của Hội đồng xét tuyển Về việc tập trung thí sinh đủ điều kiện dự tuyển lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP làm nhân viên nấu ăn trong trường Mầm non công lập trực thuộc UBND huyện Hoài Đức năm 2017.

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh