tuyển dụng

Thông báo: Về việc niêm yết kết quả xét tuyển lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP làm nhân viên nấu ăn trong trường Mầm non công lập trực thuộc UBND huyện Hoài Đức năm 2017
Ngày đăng 20/07/2017 | 15:52  | View count: 1783

THÔNG BÁO Về việc niêm yết kết quả xét tuyển lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP làm nhân viên nấu ăn trong trường Mầm non công lập trực thuộc UBND huyện Hoài Đức năm 2017

            Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 03 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân huyện Hoài Đức về việc Tuyển lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP làm nhân viên nấu ăn trong trường Mầm non công lập trực thuộc UBND huyện Hoài Đức năm 2017;

            Căn cứ biên bản họp ngày 18/7/2017 của Hội đồng xét tuyển lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP làm nhân viên nấu ăn trong trường Mầm non công lập trực thuộc UBND huyện Hoài Đức năm 2017.

Hội đồng xét tuyển lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-Cp huyện Hoài Đức thông báo:

            Niêm yết công khai kết quả xét tuyển lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP làm nhân viên nấu ăn trong trường Mầm non công lập trực thuộc UBND huyện Hoài Đức năm 2017 trên trang Website huyện Hoài Đức (hoaiduc.hanoi.gov.vn) và tại trụ sở UBND huyện (cơ quan thường trực phòng Nội vụ huyện), kể từ ngày 19/7/2017.

              Hội đồng xét tuyển huyện Hoài Đức thông báo để các thí sinh được biết./.

              Thông báo số 12/B-HĐXT của Hội đồng xét tuyển.

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh